W dniach 14.04.2018-20.04.2018 r. studenci II roku studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo uczestniczyli w wymianie młodzieży z Niemiec, Francji i Polski. Miejscem pobytu studentów była miejscowość Forbach znajdująca się w Lotaryngii we Francji. W miejscowości tej znajduje się Instytut Pielęgniarstwa, którego studenci biorą udział w wymianie. Podczas pobytu miały miejsce zajęcia integracyjne oraz animacje językowe. W czasie wieczoru kultury francuskiej uczestnicy wymiany mieli możliwość zapoznania się z tradycją, historią i potrawami charakterystycznymi dla tego regionu  Francji. Młodzież francuska przedstawiła zasady systemu opieki zdrowotnej, kształcenia pielęgniarek oraz warunków pracy pielęgniarek w ich kraju. Wymiana dała możliwość poznania miasta Metz. Uczestnicy odwiedzili szpital w Forbachu oraz szkołę pielęgniarską. Następne wspólne spotkanie w ramach wymiany odbędzie się we wrześniu 2018 r. w Tarnowie.

Wróć do góry