Studenci ostatniego roku studiów z kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne

Podstawowy termin złożenia pracy dyplomowej upływa z końcem semestru tj. z dniem 15-06-2018.  Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego i obrony pracy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej podstawowej tj. w dniach 18-29 czerwca 2018  proszeni są o złożenie prac do Sekretariatu IOZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15-06-2018.

W chwili składania prac dyplomowych  do Sekretariatu IOZ  należy dostarczyć również:

  • pracę  wydrukowaną dwustronnie, oprawioną w przeźroczystą okładkę, podpisaną przez promotora
  • płytę CD z pracą w wersji elektronicznej, podpisaną przez promotora, nagraną w programie WORD, Open Office lub edytowalnym PDF. Na wierzchu płyty  CD powinno się znaleźć oświadczenie,, Ja autor oświadczam, iż   wersja elektroniczna jest tożsama z wersją wydrukowaną” wraz z podpisem autora pracy
  •  oświadczenie do systemu antyplagiatowego (druk do pobrania w Sekretariacie IOZ lub dostępny na stronie Instytutu http://pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2016/02/oswiadczenie-do-pracy-dyplomowej-formularz.pdf
  •  potwierdzenie uiszczenia opłaty za dyplom w języku polskim (60zł) lub dla zainteresowanych  za dyplom w języku polskim i angielskim (100zł)
  • – 4 fotografie (5 fotografii w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim) o formacie 4,5 x 6,5 cm
  • – podanie o odpis dyplomu w języku angielskim (druk do pobrania w Sekretariacie IOZ lub dostępny na stronie Instytutu http://pwsztar.edu.pl/wzory-podan-studenckich/?param=F

Studenci, którzy złożą prace dyplomowe po 15-06-2018 przystąpią do obrony prac dyplomowych  w sesji poprawkowej tj. w dniach 3-14 września lub w późniejszym terminie podanym przez Kierownika Zakładu.

Studenci, którzy nie złożą prac przed upływem końca sesji egzaminacyjnej podstawowej tj. do dnia 29-06-2018 powinni złożyć podanie do Dyrektora IOZ o przedłużenie terminu złożenia pracy. Podanie powinno być zaopiniowane przez promotora pracy. Druk podania dostępny jest na stronie internetowej Instytutu http://pwsztar.edu.pl/wzory-podan-studenckich/?param=P

Wróć do góry