W styczniu zakończyliśmy cykl zajęć dodatkowych z pracodawcami/praktykami dedykowanych studentom ostatniego roku studiów (tu pisaliśmy o tym). Teraz zaczynamy kolejną, (ostatnią w ramach projektu) edycję zajęć tym razem skierowanych do studentów II i III roku Elektrotechniki. Temat najbliższych zajęć to „Systemy Smart Home w budownictwie jednorodzinnym”. Poprowadzi je specjalista z branży automatyki budynkowej z firmy  Grenton Sp.z o.o. Spotkanie odbędzie się w czwartek 18. marca 2021r. o godz. 18:30 w MS Teams.
Studenci poznają możliwości oraz zakres stosowania modułów automatyki budynkowej w oparciu o rozwiązania firmy Grenton. Dowiedzą się czym jest Smart Home, poznają jego zastosowania funkcjonalne; jakie standardy komunikacyjne wykorzystywane są w systemie, czy w jaki sposób przygotować okablowanie. Smart Home przedstawiony zostanie jako perspektywiczny rynek pracy.

Zapraszamy!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy o dofinansowanie projektu: POWR.03.05.00-00-Z087/17-00. Okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2022.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach Konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

Wróć do góry