Zarządzeniem nr 29/2020 z dnia 26 marca 2020 r. p.o. Rektor dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ przedłużył do 10 kwietnia br. okres zawieszenia działalności dydaktycznej PWSZ w Tarnowie.

Dodatkowo Dziekani Wydziałów zostali zobowiązani do wprowadzenia w podległych im Wydziałach metod i technik kształcenia na odległość, nawet jeśli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie kształcenia.

Zarządzenie nr 29/2020 w Biuletynie Informacji Publicznej >>>

Wróć do góry