Wspaniała wiadomość dotarła do nas z Centrum Inteligentnego Rozwoju. Dr hab. Rafał Kurczab, prof. PWSZ został nominowany do prestiżowej Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Naukowiec i dydaktyk Katedry Chemii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie został doceniony za realizację projektu pt. „Polifarmakologiczna platforma skriningowa in silico”.

– Bardzo cieszę się z tej nominacji, muszę oczywiście podkreślić, że to nagroda dla całego mojego zespołu, który od ponad roku pracuje nad stworzeniem pierwszego na świecie prototypu platformy obliczeniowej wspierającej naukowców oraz zainteresowany rozwiązaniem przemysł farmaceutyczny w procesie tworzenia nowych leków. Gratuluję także innym nominowanym, to zaszczyt znaleźć się w tak zacnym gronie mówi prof. Rafał Kurczab.

Projekt, realizowany w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, zakłada nie tylko stworzenie wspomnianej platformy obliczeniowej, ale także, a może przede wszystkim, wdrożenie jej na potrzeby przemysłu. – Dlatego, tak ważnym, ostatnim etapem naszej pracy będzie sprawdzenie działania platformy na konkretnym przykładzie. Wybraliśmy schorzenie pod nazwą ból neuropatyczny, które stanowi obecnie wielkie wyzwanie i niemałą zagadkę dla świata medycyny: tak lekarzy, jak i farmakologów – tłumaczy.

 

Zespół prof. Kurczaba składa się z siedmiu osób: lidera oraz: biochemika, chemoinformatyków, bioinformatyków, inżynierów oprogramowania oraz specjalisty od sztucznej inteligencji. Realizacja przedsięwzięcia potrwa około trzech lat. – To olbrzymie wyzwanie. To, że możemy się z nim zmierzyć nie byłoby możliwe bez wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzymanego w ramach programu LIDER-9. Co szczególnie chciałbym podkreślić to fakt, że mój zespół tworzą wyłącznie młodzi naukowcy – mówi prof. Kurczab.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafia od 5 lat w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już wpływa, lub w przyszłości wpłynie na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.

Wyjątkowa i bardzo prestiżowa w środowisku biznesowym i naukowym nagroda popularyzująca, promująca i doceniająca autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji w bezpośredni lub pośredni sposób podnoszących standard życia.

Inicjatorzy nagrody odkrywają i doceniają, to co jeszcze niewidzialne. Większość wyróżnionych projektów znajduje się w fazie realizacji. Nagroda, jest wyrazem szacunku dla pomysłu, a także planu na przyszłość realizowanego projektu i podejścia do jego promocji.

Pierwsze nagrody zostały wręczone w 2016 roku. Co roku do grona laureatów dołączają wybitni naukowcy, wizjonerzy, nowocześni samorządowcy, jak również przedstawiciele władzy. Wszystkich łączy jedna cecha – w zdecydowany sposób wpływają na inteligentny rozwój.

Dr hab. Rafał Kurczab, prof. PWSZ (1983). Ukończył I LO w Tarnowie na profilu biologiczno-chemicznym. W 2005 roku ukończył chemię na PWSZ w Tarnowie, a dwa lata później obronił pracę magisterską na Wydziale Chemii UJ. Jest pierwszym w historii PWSZ absolwentem tarnowskiej Uczelni ze stopniem doktora habilitowanego (2019).

Od 2008 roku związany z Zakładem Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, gdzie do dziś rozwija swoje zainteresowania naukowo-badawcze związane z wykorzystaniem metod chemoinformatycznych, bioinformatycznych, kwantowo-mechanicznych oraz sztucznej inteligencji w poszukiwaniu nowych leków o działaniu przeciwdepresyjnym oraz przeciwnowotworowym.

Od 2012 roku jest również starszym wykładowcą w Zakładzie Chemii PWSZ, w której oprócz dydaktyki jest również mocno zaangażowany w rozwój naukowy Uczelni.

Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze był wielokrotnie nagradzany, m.in.: Stypendium START dla młodych wybitnych naukowców (2012), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2015-18), nagroda Rektora PWSZ w Tarnowie za indywidualne osiągnięcia naukowe Młodego Naukowca (2018).

Do chwili obecnej jest autorem lub współautorem 54 prac naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR. Był kierownikiem w dwóch grantach naukowo-badawczych finansowanych przez NCN (Preludium 2, Sonata 8), a także wykonawcą w 19 innych grantach krajowych i międzynarodowych (w tym we współpracy z przemysłem farmaceutycznym).

Wróć do góry