Nawet 750 absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku rozpoczną studia stacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, będzie mogło wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach wyrównawczych. Inicjatywa realizowana w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki ma na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu do kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, powstałych z powodu nauki zdalnej czy hybrydowej.

– Zgodnie z przyjętymi założeniami, zajęcia powinny być zrealizowane w okresie październik-grudzień 2021 r. w grupach 25 osobowych w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę – wyjaśnia Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w MEiN.

Organizowane przez Uczelnię zajęcia obejmować będą pogłębienie wiedzy z różnych przedmiotów, w zakresie wymaganym dla odbycia studiów na określonym kierunku, i mają na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu do kształcenia się na danym kierunku studiów.

W zajęciach w ramach poszczególnych grup mogą brać udział studenci przyjęci na pierwszy rok studiów stacjonarnych na różne kierunki, z tym że każdy student uczestniczący w dodatkowych zajęciach powinien być przypisany (przyporządkowany) tylko do jednej grupy.

To bardzo dobra informacja szczególnie dla tych, którzy mają obawy związane z tym, czy podołają obowiązkom studenckim. Pandemia dotknęła wszystkich, a my postaramy się zminimalizować jej skutki dodatkowym wsparciem dla naszych nowo przyjętych studentów. Już teraz zachęcam do udziału w tych zajęciach – mówi Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ.

Szczegóły zapisów i organizacji zajęć dodatkowych będą znane niebawem.

Dodajmy, że nabór dodatkowy na studia w najchętniej wybieranej wyższej szkole zawodowej w Polsce potrwa jeszcze do 17 września. Szczegóły TUTAJ.

Wróć do góry