To wspaniała okazja do zdobycia dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Uczelnia, w ramach projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach Lider przedsiębiorczości, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów stacjonarnych ostatniego roku studiów licencjackich i inżynierskich.

W roku akademickim 2018/2019 zaplanowano trzy takie kursy/warsztaty. Pierwszy odbędzie się w okresie od listopada do grudnia 2018 r w następujących terminach:

  • 10 listopada 2018 r. (8 godz.)

  • 24 listopada 2018 r. (8 godz.)

  • 1 grudnia 2018 r. (8 godz.)

  • 15 grudnia 2018 r. (6 godz.)

W sumie odbędzie się aż 30 godzin warsztatów. Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 18-osobowych grupach.

Celem warsztatów jest wyposażenie studentów w umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia własnej firmy.

Program warsztatów obejmuje opracowanie przez studentów biznes planu projektowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem specyfiki studiowanego kierunku oraz naukę obsługi zintegrowanego programu do zarządzania i rachunkowości firmy.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Symulacyjnym Przedsiębiorstwie SYMTUR (PWSZ w Tarnowie, sala 313C).

Studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w warsztatach Lider przedsiębiorczości wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300b.

Rekrutacja odbywa się w terminie: 23-30 października 2018 r., a szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej projektu.

Rekrutacja dotyczy studentów:

  • semestru 5 – studenci Instytutu Humanistycznego, Instytutu Ochrony Zdrowia, Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego i Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego,

  • semestru 7 – studenci Instytutu Politechnicznego i Instytutu Sztuki.

Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wartość projektu: 6 196 784 zł
Wartość dofinansowania : 6 010 880,46 zł
Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Strona projektu: https://perspektywy.pwsztar.edu.pl ; mail: perspektywy_kursy@pwsztar.edu.pl

Wróć do góry