W Instytucie Politechnicznym odbyło się zebranie Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Techników Polskich – Oddział w Tarnowie. To kolejne już spotkanie w ramach trwającej i systematycznie rozwijanej współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie a Stowarzyszeniem. Wyjątkowe było to, że do spotkania doszło w Uczelni, co stało się pretekstem do zaprezentowania gościom jej potencjału.

O wielu wymiarach owocnej współpracy mówił w swoim wystąpieniu organizator spotkania, dr inż. Sebastian Bielecki, dyrektor IP. Jej znaczenie dla obu stron podkreślał prezes Oddziału i Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie – Lesław Świętochowski.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie, sympatycy SIMP oraz pracownicy Instytutu Politechnicznego PWSZ. Warto podkreślić, że Stowarzyszenie gromadzi w swoich szeregach praktyków, pracujących w zawodach technicznych, których doświadczenie jest niezwykle ważne i cenne w profilu praktycznym prowadzonych w IP studiów.

Uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą kształcenia na kierunkach politechnicznych PWSZ w Tarnowie, ze szczególnym uwzględnieniem otwartej od tego roku akademickiego Mechatroniki oraz zapoczątkowanych studiów dualnych.

Na ten temat wypowiedział się prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta. O kształceniu na nowo powstałym kierunku mówił także dr hab. inż. Jan Szybka, prof. PWSZ.

Odwiedzający naszą Uczelnię goście z SIMP mieli także możliwość bliższego poznania infrastruktury Instytutu Politechnicznego. Zwiedzili halę technologiczną inżynierii materiałowej, laboratorium CNC, laboratoria elektrotechniki, informatyki, elektroniki oraz powstające laboratorium mechatroniki.

To interesujące, kilkugodzinne spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat potrzeby edukacji technicznej, współczesnego kształcenia w tym zakresie oraz jego możliwych perspektyw.

Warto dodać, że Instytut Politechniczny PWSZ i tarnowski SIMP planują już następne wspólne zebranie.

Wróć do góry