Zacieśnienie współdziałania i otwarcie nowych obszarów współpracy – temu poświęcone było spotkanie przedstawicieli Uczelni i Grupy Azoty. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób reprezentujących PWSZ oraz chemicznego giganta. Obie strony zgodnie ustaliły, że bliższa współpraca może przynieść wiele korzyści obu stronom, a w konsekwencji mieszkańcom subregionu tarnowskiego. Aby to stało się możliwe konieczne, jest podpisanie nowej, elastycznej umowy, która pozwoli zrealizować bardzo ambitne plany nakreślone podczas roboczego spotkania.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie współpracuje z Grupą Azoty od wielu lat. Obecnie wspólne działania skoncentrowane są na trzech głównych obszarach:

 • dydaktyczno-praktycznym (praktyki, zajęcia praktyczne, prace dyplomowe),
 • badawczo-rozwojowym (nowe pomysły, aplikacje „od pomysłu do wdrożenia”),
 • doradczo-eksperckim (wzajemne wsparcie w różnych tematach).

– Jednym ze strategicznych celów, jakie postawiłam przed sobą oraz moimi najbliższymi współpracownikami było zbudowanie partnerskich relacji pomiędzy naszą Uczelnią, a Grupą Azoty. Oczywiście nasza wielopłaszczyznowa współpraca trwa od wielu lat, ale – według mnie – można wynieść ją na wyższy poziom. Co najważniejsze, uważam, że zacieśnienie tej współpracy przynieść może wielorakie korzyści zarówno nam, jak i Grupie – mówi Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

– Mimo wielu oczywistych różnic między nami łączy nas coś niezmiernie ważnego – to Tarnów i region tarnowski. Nie ma silnego regionu bez silnych Azotów i nie ma silnego regionu bez silnej PWSZ. Zdając sobie sprawę z olbrzymiego potencjału Grupy Azoty i znając nasze możliwości, jestem przekonana, że razem jesteśmy w stanie zrobić wiele dobrego – dodaje prof. Kołpa.

Inicjatorami spotkania byli Prorektor PWSZ ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni oraz Zbigniew Paprocki, członek Zarządu Grupy Azoty, przewodniczący Rady Uczelni PWSZ.

– Wspólnie podzielamy pogląd, że zacieśnianie relacji pomiędzy Grupą Azoty i PWSZ jest kierunkiem nie tylko naturalnym, ale i koniecznym. Sądzę, że przy takim podejściu bardzo szybko uda nam się wypracować zasady i formy bliższej współpracy, z korzyścią nie tylko dla obu stron, ale i dla całej lokalnej społeczności – podkreślał Zbigniew Paprocki.

– Czas naszego spotkania nie jest przypadkowy. W kontekście zapowiadanych zmian w obrębie wyższego kształcenia praktycznego potencjał współpracy będzie rósł. To najlepszy moment na budowę prostych schematów komunikacyjnych między nami oraz tworzenie wspólnej bazy pomysłów, zleceń, wzajemnych potrzeb – dodaje prof. Rafał Kurczab.

Podczas dyskusji oraz rozmów kuluarowych wskazano szereg obszarów, w których współpraca może rozpocząć się najszybciej i przynieść najwięcej korzyści obu stronom. Niektóre z nich to:

 • wzmocnienie kształcenia kadr dla Grupy Azoty,
 • CBR,
 • optymalizacja procesów,
 • zbieranie i analiza danych produkcyjnych,
 • badania w zakresie ochrony przed korozją,
 • badania w obszarze polimerów,
 • doradztwo materiałowe w segmencie tworzyw sztucznych,
 • chemia ciała stałego,
 • krystalografia.

– Najważniejsze w tym spotkaniu było poznanie wzajemnych możliwości, prezentacja potencjałów i nawiązanie kontaktów pomiędzy konkretnymi pracownikami PWSZ a pracownikami Grupy Azoty. To znakomicie się udało i wiem, że już trwają pierwsze, bardzo konkretne rozmowy. Mam nadzieję, że ich efekty poznamy już niebawem – kończy prof. Kurczab.

 

Wróć do góry