Dr Marek Smoła, wykładowca Wydziału Humanistycznego, otrzymał Nagrodę im Szczęsnego Morawskiego za książkę „Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach” za 2019 rok. 

Nagroda ma charakter honorowy, doroczny i przyznawana jest za najlepszą wydaną w poprzednim roku książkę dotyczącą historii Sądecczyzny.

Publikacja liczy w sumie niemal 2 tysiące stron i została  z okazji Jubileuszu 750-lecia parafii. Dr Marek Smoła pracował nad nią 4 lata, podczas których zdobywał informacje m. in. w starosądeckim klasztorze Klarysek, Kurii Diecezjalnej w Krakowie i Tarnowie oraz Państwowym Archiwum we Lwowie.

Tak o książce piszą recenzenci publikacji ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk i prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska:  „(…) Praca dr. Marka Smoły (…) oscyluje w nurcie badań nad dziejami  wspólnot parafialnych w minionych wiekach, ich rolą religijną, a także społeczno-kulturową. Należą się słowa ogromnego uznania dla Autora, bowiem ogarnąć badawczym namysłem okres od  średniowiecza aż po czasy współczesne, bez wątpienia jest zadaniem bardzo trudnym. Dr Marek Smoła wywiązał się z tego zadania znakomicie”

Wróć do góry