Dziekan Wydziału – dr Agnieszka Bartak – Lisikiewicz

W skład Wydziału Sztuki wchodzą dwie Katedry:

Katedra Designu
Kierownik Katedry Designu – dr hab. Bożena Groborz
Zastępca Kierownika Katedry Designu – mgr Zbigniew Pozarzycki

Katedra Grafiki
Kierownik Katedry Grafiki – dr hab. Przemysław Pokrywka
Zastępca Kierownika Katedry Grafiki – mgr Joanna Tyborowska

Kierunki studiów:

www: wydzialsztuki.pl

Czasopismo Wydziału Sztuki: http://liniaprosta.com

Facebook

Wróć do góry