Studia magisterskie na kierunku grafika projektowa stanowią propozycje rozwoju dla absolwentów studiów wyższych I stopnia (licencjackich) z zakresu grafiki, wzornictwa, dizajnu lub pokrewnych, mieszczących się w dyscyplinie: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

Program  studiów stwarza możliwość nabycia kompleksowej wiedzy teoretycznej, pogłębienia praktycznych umiejętności projektowych, a także rozwoju w obszarze kompetencji miękkich oraz zdolności językowych.

 

Absolwenci kierunku przygotowywani są do wymagań współczesnego rynku pracy. W trakcie studiów zdobywają wiedzę i kwalifikacje w zakresie projektowania rozmaitych form graficznych i multimedialnych. Są zdolni do realizowania projektów o charakterze użytkowym, biznesowym i społecznym.

Posiadają pogłębione umiejętności korzystania z narzędzi i technologii stosowanych w projektowaniu graficznym, dysponują zaawansowaną wiedzą potrzebną do tworzenia i wdrażania własnych, oryginalnych koncepcji projektowych. Dysponują umiejętnością organizacji i prowadzenia kompleksowych procesów projektowych. Są przygotowani do pracy w zespole, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, uwzględniając różne perspektywy i wymagania interesariuszy.

Oferowane studia to nie tylko możliwość zdobycia wykształcenia na najwyższym poziomie, ale również droga do kreatywnego i satysfakcjonującego rozwoju zawodowego w branży projektowej.

Absolwenci mogą być zatrudniani w studiach i biurach projektowych zajmujących się projektowaniem graficznym, agencjach reklamowych, wydawnictwach, firmach przygotowujących i prowadzących kampanie reklamowe, projektujących strony internetowe i materiały multimedialne. Mają perspektywę prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w ramach której będą mogli realizować zlecenia z zakresu identyfikacji i komunikacji wizualnej, grafiki reklamowo-wydawniczej, projektowania stron internetowych oraz multimediów.

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na uczelniach prowadzących edukację na poziomie szkół doktorskich w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki lub realizować prace doktorskie i zdobywać dalsze stopnie naukowe w ramach prowadzonej działalności naukowo-artystycznej, zgodnie z wymogami właściwymi dla dyscypliny.

Wróć do góry