HARMONOGRAM OBRON TECHNOLOGIA CHEMICZNA 24 10 2023

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich 2023/2024

1. Badanie sposobu mineralizacji gleby na wyniki oznaczeń metali śladowych. – dr K. Kleszcz
2. Zastosowanie chromatografii gazowej …………..- dr K. Kleszcz (szczegóły do uzgodnienia z promotorem)
3. Badanie właściwości tworzyw ceramicznych otrzymanych z udziałem szkła piankowego. – Dr hab. inż. Z. Pytel prof. AT
4. Badanie wpływu wybranych czynników na jakość tworzyw silikatowych. – Dr hab. inż. Z. Pytel prof. AT
5. Kontrola składu masy ilastej-wieloskładnikowej na podstawie analizy obrazu przełamów wysuszonych kształtek. – dr inż. W. Panna
6. Wpływ obróbki kuciem na zimno na mikrostrukturę i twardość stali. – dr inż. W. Panna
7. Koncepcja wytwarzania porowatych, niewypalanych kształtek z surowej gliny na potrzeby budownictwa jednokondygnacyjnego. – dr inż. W. Panna
8. Analiza oddziaływania wg schematu „Energy decomposition analysis – EDA” cząsteczki BH 3 i CO metodą DFT. – dr inż. Piotr Niemiec
9. Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach. – dr inż. Piotr Niemiec (szczegóły do uzgodnienia z promotorem)
10. Analiza zmian struktury i własności miedzi wywołanych odkształceniem plastycznym i obróbką cieplną. – dr inż. Jakub Sobota
11. Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności wybranej stali. – dr inż. Jakub Sobota

UWAGA!!!

W przypadku wyboru tematu pracy magisterskiej proszę się kontaktować bezpośrednio z opiekunem pracy.

DRUKI DO POBRANIA POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-politechniczny/druki-do-pobrania/
Wróć do góry