Studenci kierunku Elektronika i Telekomunikacja realizują praktykę zawodową zgodnie z planem studiów w wymiarze 960 godzin. Praktyka zawodowa odbywana jest w okresie wakacji letnich, po czwartym oraz po szóstym semestrze studiów oraz w trakcie semestrów piątego i siódmego (pierwsze 6 tygodni semestru). Zainteresowani studenci mogą również brać udział w nieobowiązkowych stażach zawodowych organizowanych przez uczelnię, a także w praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Opiekunem studentów odbywających praktykę zawodową jest mgr Sylwester Pabian.

Ramowy program i organizacja praktyki zawodowej

Wróć do góry