WŁADZE I STRUKTURA

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek

Telefon: +48 14 6316511

p.o. Prodziekan Wydziału

mgr inż. Tomasz Kołacz

Telefon: +48 14 6316511

W skład Wydziału Politechnicznego wchodzi pięć katedr:

Katedra Elektrotechniki
p.o. Kierownik Katedry Elektrotechniki – mgr inż. Grzegorz Aksamit

Katedra Informatyki
Kierownik Katedry Informatyki – dr inż. Daniel Król
Z-ca Kierownika Katedry Informatyki – mgr inż. Edyta Gawin

Katedra  Technologii i zarządzania produkcją 
Kierownik Katedry  Technologii i zarządzania produkcją– dr inż. Jakub Sobota
Z-ca Kierownika Katedry Technologii i zarządzania produkcją – dr inż. Sebastian Bielecki

Katedra Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki
Kierownik Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i  Mechatroniki – dr inż. Robert Wielgat
Z-ca Kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Łukasz Mik – Elektronika i Telekomunikacja
Z-ca Kierownika Katedry Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki – dr inż. Tomasz Żarski – Mechatronika

Katedra Automatyki i robotyki
Kierownik Katedry Automatyki i Robotyki  – prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Z-ca Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki – mgr inż. Mariusz Świder

Wróć do góry