mgr Monika Michniak- czwartek 8:45-9:45 sala G08

mgr Dagmara Mróz- wtorek10.30-11.30 sala E109A

mgr Dagmara Polak- poniedziałek 8:00-9:00 sala G08

mgr Agata Szlachetka- czwartek 8:30-9:30 sala E109A

dr Katarzyna Szczepanik – wtorek 10:30 E109A

Wróć do góry