Charakterystyka absolwenta

Absolwent kosmetologii posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z
zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii;
-potrafi planować rodzaj zabiegu kosmetycznego i stosować kosmetyki zgodnie z
rozpoznaniem;
-prawidłowo odczytywać skład kosmetyku i ustalać jego zastosowania; ściśle
współpracować z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej
chorobowo oraz organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny;
-wykonywać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające, z
uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
-potrafi, w oparciu o posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje podejmować
decyzje zmierzające do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej.
Absolwent jest świadomy potrzeby dalszego kształcenia i pogłębiania swojej
wiedzy.
Absolwent kosmetologii jest przygotowany do wykonywania pracy kosmetologa w
gabinetach kosmetycznych o pełnym zakresie usług oraz współpracy z lekarzem
dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, pracy w
gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, ośrodkach rekreacji, gabinetach
stylizacji i wizażu.
Absolwent jest zdolny do podjęcia pracy zawodowej o obszarze kształcenia
kierunkowego, odzwierciedlającego różne rodzaje i dziedziny kosmetologii.
Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się
językiem specjalistycznym z zakresu nauk o zdrowiu. Absolwent powinien być
przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Tytuł zawodowy: licencjat

Wróć do góry