W tym roku akademickim została powołana na Naszej Uczelni Katedra Psychologii. Chcemy wyraźnie zaznaczyć naszą obecność w przestrzeni naukowo-badawczej, w związku z czym rozpoczęliśmy szereg projektów, które mają na celu odkryć, opisać i wyjaśnić badane zależności a w dalszej kolejności wykorzystać je w celach praktycznych.

W związku z powyższym zapraszamy do wypełniania akruszy,  ankiet i testów oraz do udziału w badaniach i eksperymentach.

Z wyrazami szacunku
Dr Piotr Pudło
Kierownik Katedry Psychologii

Obecnie prowadzimy badania nad lękami, samooceną i poczuciem skuteczności w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania. Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o wypełnieni poniższych ankiet.

  • Mapa Lęków

https://forms.gle/31XTemrZuyGcV8rS6

  • Skala Poczucia Skuteczności w zakresie poszukiwania pracy

https://forms.gle/usvmxd4RFFJ6LDVF6

  • Skala Samooceny PWW

https://forms.gle/gPKYkKtpEyh4rUjZA

Jeśli jesteś uczniem szkoły średniej prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

https://forms.gle/8xjThGnaHsSQTvgy7

Wróć do góry