Kierownik Katedry Psychologii

dr Piotr Pudło

Pracownicy Katedry

  • prof. dr hab. Maria Kielar-Turska
  • dr hab. Janusz Zdebski, prof. Uczelni
  • mgr Monika Kozicka
  • mgr Urszula Kozioł
  • mgr Jolanta Pikul-Witek
  • mgr Adrian Rotkiewicz

Sylwetki pracowników

Maria Kielar-Turska, prof. dr hab.

Emerytowany profesor zwyczajny, wieloletni wykładowca w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie.

Prowadzi badania nad rozwojem kompetencji poznawczych, językowych i komunikacyjnych; zainteresowana tematyką rozwoju człowieka w biegu życia, a w ostatnim okresie – rozwojem w wieku senioralnym.

Za swoich przewodników w studiach nad rozwojem człowieka uważa Stefana Szuman, Jeana Piageta i Lwa Wygotskiego, teoretyków i empirystów przełomu XIX i XX wieku. Popularyzuje idee Szumana dotyczące rozwoju człowieka i roli sztuki w rozwoju.

Jest autorką kilku książek i wielu artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Autorka rozdziałów traktujących o rozwoju człowieka w podręcznikach akademickich oraz haseł tematycznych dotyczących rozwoju w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku.

Współzałożycielka Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP i jej wieloletnia przewodnicząca (1998 – 2015), a następnie prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka (2015 – 2019).

Przewodnicząca Komisji Psychologii Krakowskiego Oddziału PAN. Redaktor naczelny czasopisma naukowego Psychologia Rozwojowa.

Członek towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Towarzystwo Kultury Języka, Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire (członek honorowy).

Uhonorowana wieloma odznaczeniami (m.in.. Złoty Krzyż Zasługi (1990); Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000); Odznaka Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2000); odznaka Honoris Gratia od Prezydenta Miasta Krakowa (2017).

Za całokształt dorobku otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012).


Piotr Pudło, dr

Psycholog biznesu, trener rozwoju i psychoterapeuta pracujący w nurcie behawioralnym i poznawczym. Specjalizuje się w zakresie psychoterapii lęków i zaburzeń nastroju.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, polskiego oddziału Association for Behaviour Analysis International. W swojej pracy zajmuje się adaptowaniem założeń Stosowanej Analizy Zachowania w obszarze psychologii biznesu i zarządzania (Organizacyjna Analiza Zachowania), wychowaniu i edukacji oraz w praktyce klinicznej (Kliniczna Analiza Zachowania). 

Moją pasją jest zbieranie danych, prowadzanie analiz i tworzenie modeli zgrabnie odzwierciedlających rzeczywistość. Poszukuję wzorców, które pozwalają na lepsze rozumienie świata, tego co motywuje ludzi do działania i sprawia, że mogą kształtować lepszą przyszłość.

Wybrane publikacje:

  • Jak poradzić sobie z lękiem. Metody radzenia sobie z lękiem i stresem w warunkach domowych
  • Nawyk sukcesu. Naucz się myśleć jak wielcy przedsiębiorcy
  • Od start-upu do potęgi. Jak nawyki myślenia wpływają na sukces firmy

Urszula Kozioł, mgr 

Jestem psychologiem, trenerem rozwoju osobistego i mediatorem. Jako nauczyciel akademicki pracuję w Katedrze Pedagogiki prowadząc zajęcia na wielu kierunkach Akademii Tarnowskiej. Moje zainteresowania merytoryczne to szeroko rozumiany proces komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem metody Porozumiewania bez Przemocy- NVC, mediacje, psychologia twórczości oraz praktyka uważności- mindfullnes. Moim hobby są góry o każdej porze roku i w każdej odsłonie – pieszo, rowerem na nartach. Jako tutor zapraszam do współpracy osoby, które są zainteresowane szeroko rozumianym rozwojem osobistym.


Adrian Rotkiewicz, mgr

Psycholog o specjalizacji praktycznej z obszaru psychologii sportu, praktyk technik radzenia sobie ze stresem, relaksacyjnych i uważnościowych (mindfulness). Prowadzi sesje wspierające, rozwojowe i uważnościowe dla studentów, sportowców oraz biznesu. Pracuje indywidualnie zarówno z aktywnymi sportowcami jak i zespołami (np. koszykarzami Wisły Kraków). Współwłaściciel kilku firm z obszaru rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie na bieżąco prowadzi rozmowy oraz szkolenia z zakresu komunikacji, negocjacji i mediacji w środowisku biznesowym. Prowadzi zajęcia praktyczne z zakresu psychologii, psychologii sportu, negocjacji i komunikacji oraz stresu.

Wróć do góry