Kierownik Katedry Filologii: mgr Jadwiga Chwistek (anglistka)

Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Germańskiej: dr Radosław Pytlik

Pracownicy Katedry Filologii – specjalność filologia germańska:

dr Joanna Boratyńska-Sumara

dr Joanna Graca

dr Radosław Pytlik

mgr Magdalena Bodniak

 

Opiekunowie lat studiów w roku akademickim 2023/2024: 

  • dr Radosław Pytlik – opiekun studentów III roku studiów

Opiekun praktyki zawodowej:

  • mgr Magdalena Bodniak
Wróć do góry