Kierownik Katedry Filologii: mgr Jadwiga Chwistek (anglistka)

Zastępca Kierownika Katedry Filologii ds. Filologii Germańskiej: dr Radosław Pytlik

Pracownicy Katedry Filologii – specjalność filologia germańska:

dr Joanna Boratyńska-Sumara

dr Joanna Graca

dr Radosław Pytlik

mgr Magdalena Bodniak

 

Opiekunowie lat studiów w roku akademickim 2022/2023:

  • dr Joanna Boratyńska-Sumara – opiekun studentów II roku studiów 
  • mgr Magdalena Bodniak – opiekun studentów III roku studiów

Opiekun praktyki zawodowej:

  • mgr Magdalena Bodniak

Profil na Facebooku:
https://www.facebook.com/tarnowskagermanistyka/

Profil w fotograficznym serwisie społecznościowym Instagram:
https://www.instagram.com/tarnowskagermanistyka/

Wróć do góry