Kierownik Katedry Administracji – dr hab. Anna Pachowicz, prof. Uczelni

Z-ca Kierownika Katedry Administracji  – mgr Anna Marszałek

Opiekunowie  poszczególnych lat studiów:

Kierunek Administracja
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA:

  • I rok: dr Tomasz Kocoł
  • II rok: mgr Maria Wantuch
  • III rok: mgr Dorota Strzesak

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA:

  • I rok: dr hab. Paweł Cichoń, prof. PWSZ
  • II rok: mgr Wojciech Wojdak
  • III rok: dr Leszek Małek

 Kierunek Administracja, rok akademicki 2021/2022 (studia II stopnia):

STUDIA STACJONARNE:

  • I rok: dr Norbert Szczęch
  • II rok: mgr Anna Marszałek

STUDIA NIESTACJONARNE:

  • I rok: dr Andrzej Ogonowski
  • II rok: dr hab. Anna Pachowicz, prof. Uczelni

PROJEKT VISEGRAD FUND

Wróć do góry