Informujemy, że w okresie 08 – 28.01.2022 r. zajęcia  będą prowadzone
w trybie zdalnym dla wszystkich kierunków studiów Wydziału Humanistycznego.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć oraz z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe.

Egzaminy i zaliczenia w sesji zimowej odbywają się w formie tradycyjnej
w obowiązującym reżimie sanitarnym zgodnie z organizacją roku akademickiego 2021/2022 wprowadzoną Zarządzeniem Nr 93/2021 Rektora WSZ w Tarnowie.

Wróć do góry