W Wydawnictwach PWSZ w Tarnowie ukazała się książka prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego O literaturze dawnej polskiej i europejskiej opowieść. Tradycje – kierunki – style. Wydanie tej wyjątkowej książki wyjątkowego Autora – znawcy literatury dawnej, nauczyciela wielu pokoleń polonistów, mistrza retoryki i humanizmu – jest doniosłym wydarzeniem dla naszej Uczelni.

Profesor Andrzej Borowski jest autorem licznych publikacji na temat literatury dawnej, autorem przekładów z języka niderlandzkiego, niemieckiego, angielskiego i włoskiego. Jego Renesans stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich polonistów i literaturoznawców, zaś przekład Książki o dworzaninie Baltazara Castiglionego to pierwsze po szesnastowiecznej parafrazie całościowe tłumaczenie tego dzieła.

Andrzej Borowski jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w Katedrze Filologii Polskiej.

W wydanym właśnie w Wydawnictwach PWSZ podręczniku akademickim O literaturze dawnej polskiej i europejskiej opowieść profesor Andrzej Borowski przedstawia autorską historię literatury – opowiada o jej przemianach, powstawaniu, trwaniu oraz twórczej ewolucji gatunków literackich i znaków kultury. Autor omawia wybrane dzieła literatury polskiej i europejskiej, komentując je z perspektywy profesjonalisty i pasjonata zachęcającego w ten sposób do dialogu swoich czytelników, którymi mogą nie tylko studenci kierunku filologia polska, ale każdy, kto w literaturze dawnej poszukuje źródeł swojej tożsamości.

Ta wybitna książka, skierowana do każdego humanisty, potwierdza wysoki poziom i rosnący prestiż Wydawnictw PWSZ w Tarnowie, które w 2021 r. znalazły się na pierwszym poziomie (80 punktów) w ministerialnym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Więcej o książce – TUTAJ.

Wróć do góry