28 grudnia Magnificencja Rektor dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni oraz Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha podpisali porozumienie o współpracy mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów, efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności, doskonalenia kompetencji oraz poznania specyfiki pracy.

Z porozumienia skorzystają studenci kierunku Administracja, gdyż współpraca prowadzona pomiędzy tarnowską PWSZ a Urzędem Miejskim w Brzesku zapewni możliwość realizacji w Urzędzie praktyk, wspólnych przedsięwzięć np. edukacyjnych, ustalanie tematyki prac dyplomowych. Przewiduje się również organizowanie przez Katedrę Administracji oraz Urząd Miejski w Brzesku warsztatów, konferencji, spotkań i seminariów służących wymianie doświadczeń.

Wróć do góry