Wydawanie legitymacji studenckich dla Studentów I roku pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I stopnia odbędzie się we wtorek 04 października 2022 w sali 012, w budynku G w godzinach od 7:00 do 7:45. Legitymacje otrzymają Studenci z I oraz II rekrutacji, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z zapisem na studia w procesie rekrutacji tj. dostarczyli do Dziekanatu WOZ badania lekarskie, zaświadczenia o wykonaniu szczepień WZW typu B oraz badań na nosicielstwo chorób zakaźnych.

Wróć do góry