Legitymacje studenckie dla Studentów I roku pielęgniarstwa studiów stacjonarnych II stopnia będzie można odbierać od wtorku 04 października 2022 w Dziekanacie WOZ pok. 09 w budynku G w godzinach otwarcia Dziekanatu. Legitymacje otrzymają Studenci z I oraz II rekrutacji, którzy dopełnili wszelkich formalności związanych z zapisem na studia w procesie rekrutacji tj. dostarczyli do Dziekanatu WOZ badania lekarskie, zaświadczenia o wykonaniu szczepień WZW typu B oraz badania na nosicielstwo chorób zakaźnych. Absolwenci ANS w Tarnowie z roku akademickiego 2021/2022, który posiadają legitymacje studenckie wystawione na PWSZ w Tarnowie zobowiązani są zwrócić legitymacje w momencie odbioru ,,nowej” legitymacji wydanej na ANS w Tarnowie.

Wróć do góry