Ostatnie dni były bardzo emocjonujące dla tegorocznych maturzystów. W ubiegłym tygodniu odbył się egzamin maturalny z chemii a także zbliża się czas podejmowania decyzji dotyczących dalszej edukacji. Warto zapoznać się z ofertą studiów chemicznych na Akademii Tarnowskiej, podczas których jedną z form zajęć są wycieczki edukacyjne do przedsiębiorstw, których działalność związana jest z branżą chemiczną. To doskonała okazja do zdobycia cennej wiedzy i bezpośredniego kontaktu z pracodawcą a także nieoceniona okazja do łączenia teorii z praktyką.

Katedra Chemii posiada wieloletnią współpracę z przedsiębiorstwami regionu tarnowskiego, dzięki której organizowane są wycieczki edukacyjne, które pozwalają zapoznać się studentom Chemii ze zróżnicowaną pracą chemika. Wiosną bieżącego roku studenci Kierunku Chemia mieli okazję uczestniczyć w wycieczce edukacyjnej do Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. Podczas wycieczki zapoznali się z najnowszymi technologiami oraz metodami badawczymi prowadzonymi w przedsiębiorstwie. Na wydziale obróbki galwanicznej wykwalifikowany personel zaprezentował studentom procesy przemysłowej produkcji elementów pokrytych warstwami galwanicznymi. W programie  wycieczki była także wizyta w laboratorium chemicznym oraz przegląd produkowanych przez zakład wyrobów.

Katedra Chemii AT zachęca do zapoznania się z ofertą kierunków chemicznych w Akademii Tarnowskiej. W bogatej ofercie kierunków chemicznych znajdziesz:

Studia I stopnia:

            ● Chemia

– studia licencjackie stacjonarne (specjalności do wyboru: Chemia Medyczna, Chemia Stosowana, Chemia Żywności, Kontrola Jakości w Chemii)

– studia licencjackie niestacjonarne (specjalność: Chemia Stosowana)

Studia II stopnia:

            ● Technologia Chemiczna

– studia magisterskie stacjonarne

Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończąc ten kierunek uzyskują dodatkowe dwa tytuły.

Zastanawiasz się? Sprawdź wypowiedzi absolwentów kierunku – dlaczego wybrali studia chemiczne w Tarnowie, jak wspominają te studia i czym zajmują się po ich ukończeniu:

link do strony:

https://anstar.edu.pl/wydzialy/wydzial-matematyczno-przyrodniczy/kierunki/chemia/absolwenci-chemii/

Więcej informacji na temat oferty dydaktycznej Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdziesz na stronie:

link do strony:

https://anstar.edu.pl/bogata-oferta-studiow-chemicznych-w-ans-w-tarnowie/

Wróć do góry