15 małopolskich uczelni podpisało porozumienie na rzecz wspierania innowacji poprzez Program Erasmus+. Jedną z nich jest Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, w imieniu której porozumienie podpisał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni.

W Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+. W obecności Marszałka Województwa Małopolskiego, Witolda Kozłowskiego, porozumienie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności podpisali Rektorzy i Prorektorzy 15 małopolskich uczelni, wśród nich znaleźli się:

 • Rektor prof. dr hab. Jacek Popiel – Uniwersytet Jagielloński,
 • Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Akademia – Górniczo-Hutnicza,
 • Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk – Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak – Akademia Muzyczna w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Andrzej Klimek – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • Rektor prof. KAAFM dr Klemens Budzowski – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP – Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu,
 • Prorektor ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Prorektor dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Prorektor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – Politechnika Krakowska,
 • Prorektor ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK – Akademia Ignatianum,
 • Prorektor dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni – Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Prorektor dr Marek Reichel – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Istotą Porozumienia jest współpraca Międzysektorowego Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi. Utworzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności InnHUB, ma za zadanie wykorzystać potencjał małopolskich podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, aby wspierać budowę nowoczesnego systemu kształcenia i wzmacniać rozwój kompetencji zawodowych.

Dzięki Programowi Komisji Europejskiej znanemu z wymian studenckich, można także realizować międzynarodowe projekty innowacyjne, pomiędzy sektorem edukacji, biznesem i NGO.

Ponadto prowadzona przez InnHUB promocja Programu Erasmus+ ma się przyczynić do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, synergii biznesu i nauki – a co za tym idzie – składania innowacyjnych projektów edukacyjnych, aby jeszcze lepiej wykorzystywać środki w ramach Programu Erasmus+.

Erasmus+ InnHUB Kraków mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego, w pawilonie C. Nie jest jedynym działającym punktem wsparcia Programu Erasmus+, od niedawna działa również InnHUB w Katowicach oraz młodzieżowy HUB w Lublinie. W całej Polsce działają również Regionalne Punkty Informacyjne prowadzone przez kuratoria oświaty, centra doskonalenia zawodowego czy fundacje.

Fot: Mirosław Żyłka

Wróć do góry