Dr Marek Smoła i jego nowa książka zatytułowana „Witold Rogoyski – powstaniec, ziemianin, burmistrz” będą bohaterami spotkania, które odbędzie się w poniedziałek, 16 maja w Auli C 017, początek o godz. 10. Promocja nowego wydawnictwa z serii „Wybitni tarnowianie” stanowi część obchodów tegorocznego Święta Uczelni, które potrwa do 21 maja.

O Witoldzie Rogoyskim napisano stosunkowo dużo. Wydawać się może, że wszystko co ważne dla poznania jego życiorysu i określenia roli, jaką odegrał w dziejach Tarnowa, zostało już powiedziane. Po co więc sięgać po raz kolejny po temat, którego już szerzej rozwinąć się nie da? Okazuje się jednak, że postać tego najdłużej urzędującego włodarza

Tarnowa warta jest ponownego ukazania. Spojrzenie na nią dzisiaj, w początkach XXI wieku, na kilka lat przed jubileuszem 700-lecia lokacji miasta Tarnowa, niech będzie przy okazji próbą oceny nie tylko jego wielkich – w swoim czasie – dokonań, ale też podkreślenia skali rozwoju grodu nad Białą, który na przełomie wieku XIX i XX zajmował trzecią pozycję wśród wszystkich galicyjskich miast.

Niniejsza praca wykorzystuje wszystko, co do tej pory o Rogoyskim napisano, ale też sięga po materiały nowe, dotąd historykom nieznane […]. Wyłuskuje wreszcie ważne informacje z materiałów analizowanych już w kontekście biogramu burmistrza Rogoyskiego. Na kilka jednak zagadnień rzuca zupełnie nowe światło, zmuszając być może do weryfikacji informacji zapisanych w jego oficjalnych biogramach. […]” – czytamy we wstępie autora.

Marek Michał Smoła, urodził się w Mościcach w 1969 roku. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1993). W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk historycznych na UKSW w Warszawie. Nauczyciel w Szkole Podstawowej we Wróblowicach (1993–1996) i w IV Liceum w Tarnowie (od 1994). Od roku 2000 wicedyrektor, w latach 2007-2017 dyrektor tegoż liceum. Nauczyciel historii w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Unia Tarnów (od 2019), doradca metodyczny z historii (2019-2021). Nauczyciel akademicki – ANS Tarnów (dawniej PWSZ Tarnów), UKSW (Warszawa). Badacz dziejów lokalnych Tarnowa i Mościc, historyk instytucji Kościoła na terenie Małopolski. Autor artykułów i książek, napisał m.in. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Anioła w Tarnowie. 1945–2005. Szkoła i ludzie. Zarys monograficzny (Tarnów 2005), 75 lat filatelistyki w Tarnowie (Tarnów 2010), Mościce. Kościół i ludzie. Dzieje parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Tarnów 2011), Zdzisław Łysoń (1918–2009) – chemik, społecznik, patriota (Tarnów 2014), Siedemnastka – szkoła pod lasem. Siedemdziesiąt lat tradycji Szkoły Podstawowej nr 17 w Tarnowie (Tarnów 2016), Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko – kościół – życie religijne (2019), Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy Zdroju (2021), Witold Rogoyski. Powstaniec, ziemianin, burmistrz (2021), Nasze Liceum w Mościcach. 75 lat IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie. 1945-2020 (2021). Redaktor jednego z działów i autor haseł w Encyklopedii Tarnowa (Tarnów 2010), członek redakcji Rocznika Tarnowskiego.

Więcej informacji na temat Święta Uczelni TUTAJ.

Wróć do góry