17 maja Dziekan Wydziału Sztuki dr Agnieszka Bartak-Liskiewicz otwarła wystawę „Pomniki”. Wernisaż ekspozycji, zlokalizowanej na dziedzińcu budynku głównego Akademii Tarnowskiej, odbył się z udziałem autorów rzeźb, tarnowskiego środowiska artystycznego i władz Uczelni.

„Pomniki” to zestaw obiektów w przestrzeni dziedzińca zabytkowego budynku Akademii Tarnowskiej. Poszczególne realizacje odnoszą się do wybranych, podstawowych pojęć z obszaru sztuk wizualnych (linia, plama, rytm, kontrast, ruch, kolor, bryła, punkt, faktura) i są próbą redefinicji pojęcia oraz formy pomnika z jego tradycyjnie przypisanymi funkcjami: upamiętnienia, docenienia, uwznioślenia, nadania rangi oraz stereotypowymi cechami: figury, piedestału, obelisku. Usytuowane w kilkukrotnie zmieniającej swoją funkcję przestrzeni – od koszar i szpitala wojskowego po siedzibę uczelni – „Pomniki” są pytaniem o wygląd przestrzeni publicznej oraz proces budowania zbiorowej tożsamości i pamięci – co i dlaczego w niej zachowujemy? Czy konwencjonalne i zbanalizowane formy pomnika spełniają jeszcze swoje funkcje? Gdzie przebiega granica pomiędzy dekoracją/bibelotem w przestrzeni publicznej a miejscem poruszenia/docenienia? Czy kategoria “pomnika” pozwala na posługiwanie się żartem? Czy możemy budować tożsamość miejsca poprzez obiekty o funkcji estetycznej?

Współczesne reinterpretacje klasycznych, modernistycznych pojęć, stanowią jednocześnie analizę tego, na ile zachowują one swoją aktualność w obliczu ewolucji języka sztuki i dyskursów obecnych w sztuce najnowszej. Na ile są przydatne w obszarze edukacji sztuki? Jak dzisiejsi artyści definiują ich znaczenie? W jakich obszarach i w jakim wymiarze nastąpiły przesunięcia w rozumieniu ogólnie uznanych wartości i jak twórczo można je reinterpretować?

Projekt odnosi się także do aktualnie toczących się dyskusji o roli sztuki i edukacji sztuki – banalny „upadek plastyki w szkołach podstawowych”, „pomnikoza”, słabe finansowanie instytucji kultury kontrastują z wizją sztuki jako czułego barometru społeczeństwa, mogącego diagnozować i przepracowywać punkty zapalne, traumy i zagrożenia, prototypować i testować nowe ścieżki rozwoju. Wyniesienie na piedestał linii, punktu, koloru i rytmu jest także symbolicznym zaznaczeniem tej roli, umiarkowanie poważnym hołdem dla wizualności jako takiej.

Wystawa będzie czynna do 17 października 2024 roku.

Artystki/artyści: Agnieszka Bartak-Lisikiewicz, Magdalena Burdzyńska, Dorota Hadrian, Antonina Janus-Szybist, Kamil Kukla, Kinga Nowak, Łukasz Podolak, Maja Starakiewicz, Bożydar Tobiasz.
Kuratorki: Agnieszka Bartak-Lisikiewicz, Antonina Janus-Szybist, Maja Starakiewicz.
Patronat: BWA Tarnów, Wydział Sztuki AT

Projekt realizowany jest w ramach grantów badawczych w Wydziale Sztuki Akademii Tarnowskiej.

Fot. Przemysław Sroka

Wróć do góry