Senatorowie, Członkowie Rady Uczelni, Pracownicy, Studenci i Przyjaciele Akademii Tarnowskiej 17 maja świętowali wspólnie Jubileusz 26-lecia największego w regionie ośrodka akademickiego, a także 25. rocznicę powstania Klubu Uczelnianego AZS.

Posiedzenie – nie mniej uroczyste od zeszłorocznego, kiedy to nasza Społeczność celebrowała ćwierćwiecze Uczelni – było okazją do wspomnień, podsumowania wyników wspólnych wysiłków i podziękowań dla szczególnie zasłużonych dla Akademii Tarnowskiej. JM Rektor przedstawiła także ambitne plany na przyszłość, których zrealizowanie pozwoli Uczelni pozostać na ścieżce szybkiego rozwoju.

Na początku uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Tarnowskiej usłyszeliśmy pieśń Gaude Mater Polonia wykonaną przez zaprzyjaźniony z Uczelnią SOLski Chór pod batutą Anny Podkościelnej-Cyz.

JM Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT pierwsze słowa swojego przemówienia skierowała do wszystkich, którzy nie ustają w działaniach na rzecz Uczelni – Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, którzy aktywnie włączają się we wszelkie prorozwojowe działania. Cztery lata procesu odbudowy wspólnoty akademickiej w Tarnowie i wzmacniania poczucia przynależności do niej przynoszą pierwsze, niezwykle dla mnie ważne rezultaty.

Prawie rok temu Uczelnia zmieniła status i nazwę: staliśmy się Akademią Tarnowską. Spełnienie tego marzenia wielu Sympatyków naszej Alma Mater było możliwe dzięki ogromnej pracy ludzi, którzy przez ponad 25 lat budowali potencjał naukowy, dydaktyczny i infrastrukturalny największej Uczelni publicznej regionu tarnowskiego. Nigdy nie osiedliśmy na laurach, a nasze plany sięgają o wiele dalej. Nie dziwi więc, że Rektor Małgorzata Kołpa przedstawiła kolejne zadnia skupiające naszą uwagę – Najważniejszym celem na najbliższe miesiące jest otwarcie kierunku lekarskiego oraz, co się z tym nierozerwalnie wiąże, rozpoczęcie inwestycji budowy nowego budynku dydaktycznego na działce wzdłuż alei Matki Bożej Fatimskiej.

Rektor uchyliła także rąbka tajemnicy co do szczegółów projektu: Czterokondygnacyjny obiekt zostanie zbudowany w technologii pasywnej i połączony przewiązką z budynkiem G. Całkowita powierzchnia – według planu – to niemal 7 tys. metrów kwadratowych, powierzchnia użytkowa – niemal 4 tysiące metrów kwadratowych, długość elewacji frontowej 60 metrów, a planowana wysokość to niemal 20 metrów.

Profesor Małgorzata Kołpa zwróciła się m.in. do sportowców KU AZS Akademii Tarnowskiej: Wszystkim obecnym oraz byłym zawodniczkom i zawodnikom, trenerkom i trenerom składam z tej okazji nie tylko gratulacje, ale i podziękowania za wspaniałe reprezentowanie naszej Uczelni oraz promowanie jej na arenach w kraju i za granicą.

Tradycyjnie podczas uroczystego Senatu głos zabrał Przewodniczący Rady Uczelni mgr inż. Zbigniew Paprocki: Od kilku lat mam okazję – podobnie jak pozostali członkowie Rady Uczelni wywodzący się spoza społeczności – z bliska obserwować niewątpliwe przyspieszenie i spektakularny wręcz skok rozwojowy, jaki staje się udziałem naszej Akademii.

Dwukrotna zmiana statusu oraz nazwy, zmiana identyfikacji, zakończona sukcesem ewaluacja, systemowo traktowany rozwój oferty dydaktycznej, imponujące plany inwestycyjne czy realne i dostrzegalne przez wszystkich otwarcie Uczelni na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – to tylko niektóre przykłady tego, że Akademia ma się bardzo dobrze, rozwija się zgodnie z naszymi marzeniami i wykorzystuje wszystkie możliwe szanse – podkreślał Zbigniew Paprocki.

Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Krystian Niziołek zwrócił szczególną uwagę na zmiany, jakie zaszły w Akademii Tarnowskiej odkąd włączył się w działania RUSS-u: Pokazuje to, że wbrew sceptycyzmowi przemy dalej i tworzymy i poszerzamy nasze możliwości, wyraźnie zaznaczając swoje miejsce na obszarze polskiego szkolnictwa wyższego.

Krystian Niziołek na zakończenie swojego przemówienia zapewnił o chęci pomocy w realizacji kolejnych ambitnych planów: Mam nadzieję na bardzo owocną współpracę z Uczelnią oraz zapewniam o gotowości studentów do działania i naszym zapale do kształcenia.

Akademia Tarnowska stanowi również ważny ośrodek sportu akademickiego, a to dzięki dwudziestopięcioletnim wysiłkom Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego. Ten piękny Jubileusz nie mógł obyć się bez wspomnień emocji, jakich dostarczyli nam nasi sportowcy, w tym medaliści Akademickich Mistrzostw Polski, Europy oraz Świata. Prezes KU AZS AT mgr Wojciech Nowak przedstawił zebranym w Auli im. Jana Szczepanika słuchaczom krótką historię Klubu, opowiedział o najważniejszych zdobyczach i osobach, bez których nie udałoby się osiągnąć tak wiele.

W pierwszym roku działalności Klub posiadał 39 członków, w tym 10 kobiet. Prowadził działalność w dwóch sekcjach: koszykówki mężczyzn oraz siatkówki kobiet i mężczyzn (…). Dziś Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Tarnowskiej to 13 działających sekcji, corocznie blisko 200 członków, uprawiających sport amatorsko lub wyczynowo. To liczne imprezy sportowe, promocja kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Obliczyliśmy, że na przestrzeni minionych 25 lat członkami naszego Klubu było ok. 4500 osób – wyliczał Wojciech Nowak.

Prezes Klubu Uczelnianego zapowiedział, że już wkrótce dowiemy się, kto otrzyma wyjątkowe nagrody przyznawane przez uczelniane struktury AZS: W czerwcu chcemy dokonać sportowego podsumowania bieżącego roku akademickiego i po raz pierwszy wręczyć studentom wyróżnienia za osiągnięcia w kategorii „debiut roku” oraz „osiągnięcie roku”.

Przypomnę Państwu odpowiedź na pytanie jakie mi zadał kiedyś jeden z dziennikarzy – jaki jest przepis na taki sukces? Jest bardzo prosty – wystarczy mieć do dyspozycji najlepszych sportowców, najlepszych trenerów, najlepsze obiekty i najlepsze władze uczelni. Nic więcej nie jest potrzebne! – mówił Prezes Wojciech Nowak.

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Rafał Kurczab, prof. AT odczytał część listów nadesłanych z okazji Jubileuszu Akademii Tarnowskiej. Audytorium usłyszało treść gratulacji autorstwa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Prezydent Miasta Tarnowa dr Jakub Kwaśny podziękował pracownikom i studentom za wkład w rozwój miasta: Pragę wyrazić ogromną wdzięczność Społeczności Akademii Tarnowskiej, na czele z JM Rektor prof. Małgorzatą Kołpą i Kolegium Uczelni, za wszystkie starania na rzecz rozwoju regionu. Rozwój Akademii to rozwój Tarnowa, a rozwój Tarnowa to rozwój Uczelni.

Ciepłe słowa do Społeczności Akademii Tarnowskiej skierowali również: Senator Kazimierz Wiatr, Posłanka Urszula Augustyn, Prezydent Roman Ciepiela, Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Łosiński w imieniu Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara, Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Danuta Sępek oraz Radny Miasta Tarnowa i Prezes tarnowskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ryszard Żądło.

Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie byłym Prezesom KU AZS – Kazimierzowi Mrozowi i Janowi Salomonowi – oraz wieloletniej Skarbniczce Klubu Marcie Wantuch pamiątkowych dyplomów i upominków.

Jubileuszowy wykład pt. „Tajemna wiedza fizjoterapeutów” wygłosiła dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. AT. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie Hymnu Polski.

Na uroczystym posiedzeniu Senatu nie kończą się obchody urodzin Akademii Tarnowskiej. Przed nami kolejne wydarzenia artystyczne, sportowe, naukowe i popularnonaukowe. 25 maja zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu tarnowskiego, ale przede wszystkim studentów, na juwenaliowy koncert „Akademia dla Tarnowa”, w czasie którego usłyszymy dwa obiecujące młode zespoły Zorza i Time, a gwiazdą wieczoru będzie legenda polskiego rocka – Lady Pank. Pełny program Jubileuszu znajdziecie Tutaj.

Listy gratulacyjne (w trakcie aktualizacji)

Wróć do góry