1 czerwca 2023 r. w w ramach projektu dyplomowego ,,Lektura – wyobraźnia – interpretacja” realizowanego pod opieką dra hab. Michała Nawrockiego, prof. Uczelni w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty polonistyczne. Zostały one przygotowane i przeprowadzone przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną i Wydawnictwami Akademii Tarnowskiej. W warsztatach wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana ,,Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie pod opieką mgr Justyny Pokuty, nauczycielki języka polskiego, absolwentki naszej Uczelni.

Wróć do góry