Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie – tak, już niebawem będzie nazywać się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Zmiana oznacza nie tylko odświeżenie wizerunku oraz zmianę identyfikacji wizualnej najstarszej polskiej wyższej szkoły zawodowej, ale przed wszystkim otwiera nowe możliwości rozwoju. O zmianach, których wdrażanie już się rozpoczęło, poinformowała Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, podczas uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2021/2022.

– Wielomiesięczne rozmowy Rektorów największych polskich wyższych szkół zawodowych z Ministerstwem Edukacji i Nauki zakończyły się sukcesem i już niebawem miejsce Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zajmie Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie. Stosowny wniosek został już wysłany, czekamy na jego akceptację – mówiła Rektor Małgorzata Kołpa.

– Dzięki spełnieniu wielu warunków znajdujemy się w gronie szkół, którym dane będzie napisać zupełnie nowy rozdział w historii polskiego szkolnictwa wyższego. Nie byłoby to możliwe bez wielu lat ciężkiej pracy moich poprzedników i wspaniałej kadry tworzącej społeczność przyszłej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie – podkreślała.

Wspomniane warunki zostały precyzyjnie określone w nowelizacji Ustawy, która weszła w życie 21 września. Aby PWSZ mogła stać się Akademią Nauk Stosowanych musi spełniać poniższe warunki:

 • funkcjonuje co najmniej 10 lat;
 • liczba studentów kształcących się w uczelni wynosi co najmniej 250, z czego co najmniej 100 studentów kształci się na studiach stacjonarnych;
 • co najmniej 50 proc. nauczycieli akademickich jest zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy;
 • prowadzi studia pierwszego lub drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na co najmniej 5 kierunkach;
 • prowadzi kształcenie na co najmniej 1 kierunku studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1, lub kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera;
 • żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia.

Pierwszą, wymierną i już widoczną korzyścią dla Uczelni jest możliwość uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. – Nowelizacja zniosła bowiem obowiązek zawierania w tym względzie porozumień z uczelniami zewnętrznymi. Byliśmy do tego przygotowani, dlatego udało się uruchomić rekrutację uzupełniająca już dzień po wejściu w życie nowych przepisów – dodaje Rektor Kołpa.

– Proces zmiany nazwy potrwa wiele miesięcy, musimy bowiem wszystko przygotować w najdrobniejszych szczegółach, przeanalizować sprawę pod każdym możliwym kątem. Prace oczywiście już trwają, a ich efektem jest koncepcja nowej identyfikacji Uczelni przygotowana przez zespół pod kierownictwem dra Bartłomieja Bałuta – mówi.

Informacja o zmianie nazwy najstarszej, największej i najchętniej wybieranej przez studentów polskiej wyższej szkoły zawodowej nie była jedyną dobrą wieścią przekazaną przez Jej Magnificencję. Kolejną jest ta o zawarciu nowej umowy o współpracy z Grupą Azoty.

– Bardzo się cieszę, że Państwo jako pierwsi dowiadujecie się o nowej umowie o współpracy, jaką nasza Uczelnia zawarła z firmą będącą dumą regionu i jednym z filarów polskiej gospodarki. Podpisanie dokumentu nastąpiło dziś, kilkadziesiąt minut temu, ale był to efekt wielu miesięcy pracy przedstawicieli Grupy Azoty oraz naszych pracowników kierowanych przez Pana Prorektora Rafała Kurczaba. Wszystkim zaangażowanym w to, że dziś mogliśmy wraz z Prezesami Grzegorzem Kądzielawskim i Zbigniewem Paprockim złożyć nasze podpisy pod umową serdecznie dziękuję. Dokument bardzo jasno określa i precyzyjnie wskazuje pola naszej współpracy – relacjonowała Rektor. Warto podkreślić, że dr Grzegorz Kądzielawski i dr hab. Rafał Kurczab są absolwentami PWSZ w Tarnowie.

Dzięki nowej umowie możliwe będzie m.in.:

 • dalsze odbywania praktyk zawodowych oraz staży przez naszych studentów w Grupie Azoty,
 • wsparcie merytoryczne naszych studentów piszących prace dyplomowe związane z profilem działalności Grupy,
 • wzajemne zatrudnianie specjalistów,
 • wzajemny dostęp do infrastruktury badawczej,
 • realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów badawczo-rozwojowych,
 • bliższa współpraca z Uczelnią w ramach programu Ambasador Marki Grupa Azoty.

– Umowa jest bardzo szczegółowa i pól współpracy jest wiele, ale najważniejsze, że razem zadeklarowaliśmy chęć prowadzenia wspólnych prac zmierzających do osiągnięcia efektu synergii pomiędzy światem nauki i przemysłu, a w konsekwencji wypracowania rozwiązań mających duży potencjał naukowy i wdrożeniowy – podkreślała.

Umowę z ramienia Grupy Azoty S.A. podpisali członkowie Zarządu Wiceprezes dr Grzegorz Kądzielawski i Dyrektor Generalny Zbigniew Paprocki, który pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni. Panowie podczas przemówień wyrazili zadowolenie z przyspieszenia współpracy pomiędzy Grupą a Uczelnią. Podkreśli wagę, jaką przykładają do synergii opartej na nauce i przemyśle, a przedmiot umowy umożliwia osiągnięcie właśnie tego celu.

Wszyscy przemawiający  podczas Inauguracji– w tym m.in.: Poseł Urszula Augustyn, Poseł Józefa Szczurek Żelazko, Poseł Wiesław Krajewski, Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela – zgodnie podkreślali, że PWSZ w Tarnowie jest ogromnie ważną częścią regionu i jej wkład w rozwój miasta Tarnowa i okolic jest nieoceniony. Goście byli pod wielkim wrażeniem milowych kroków, jakie zostały wykonane w ostatnim czasie, a które pozwalają na coraz lepsze kształcenie i prowadzenie badań naukowych.

Przedstawicielka Samorządu Studentów Iwona Suda powitała studentów I roku, gratulując trafnego wyboru Uczelni i zapewniła o pomocy, na którą mogą liczyć rozpoczynający swoją przygodę z PWSZ w Tarnowie ze strony starszych studentów, wykładowców i innych pracowników.

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni poprowadził ceremonię wręczenia państwowych odznaczeń. Medalami za Długoletnią Służbę Prezydent RP uhonorował Ewę Chmielowską-Liberę, Martę Faryj, Teresę Król, Ewę Otfinowską (złote medale), Agatę Ladę, Małgorzatę Martowicz (srebrne medale) oraz Carine Debarges-Duszę (brązowy medal).  Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała dr Agnieszka Mocyk. Uczelnia uhonorowała także absolwentów, którzy szczególnie mocno pracowali na rzecz Uczelni oraz autorów najlepszych prac dyplomowych.

Doceniono także spektakularne sukcesy naszych sportowców i trenerów. Rektor Małgorzata Kołpa wręczyła nagrody: dr. Piotrowi Kuczkowi (trener kadry paralekkoatletów podczas Igrzysk w Tokio), Bartłomiejowi Tottowi (kierownik drużyny paralekkoatletów podczas Igrzysk w Tokio), Michałowi Derusowi (zdobywca srebrnego medalu w biegu na 100m w Tokio) i Natalii Kałuckiej (Mistrzyni Świata we wspinaczce sportowej). Dodajmy, że już jutro, przed ligowym meczem Roleski Grupy Azoty PWSZ Tarnów uhonorowane zostaną „złote” siatkarki, które wywalczyły tytuł Akademickich Mistrzyń Polski.

Immatrykulację studentów I roku, czyli najważniejszą częścią inauguracji, poprowadziła Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzata Martowicz. Nazwiska reprezentantów wszystkich kierunków zostały odczytane i Prorektor Małgorzata Martowicz wręczyła młodym ludziom indeksy (po raz ostatni studenci otrzymali indeksy w wersji papierowej), dzięki czemu włączono ich w grono społeczności akademickiej.

Inaugurację zakończył Konsul Generalny Republiki Słowackiej Tomáš Kašaj entuzjastycznie przyjętym przez zgromadzonych w auli wykładem „Dlaczego w dzisiejszych czasach dyplomacja jest ważna”. Uroczystość uświetnił zaprzyjaźniony z Uczelnią Chór Solskiego pod dyrekcją Anny Podkościelnej-Cyz.

Wróć do góry