Praktyki, staże i wsparcie dla studentów, wzajemny dostęp do infrastruktury badawczej czy realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów badawczo-rozwojowych – to tylko niektóre pola wspólnych działań, jakie określa podpisana dziś umowa o współpracy PWSZ w Tarnowie z Grupą Azoty. Dokument podpisali JM Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa oraz wiceprezes zarządu Grupy Azoty dr Grzegorz Kądzielawski i członek Zarządu Grupy Zbigniew Paprocki, który pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni.

Grupa Azoty jest jednym z naszych najważniejszych partnerów już od lat. Podpisanie dokumentu nastąpiło dziś, ale był to efekt wielu miesięcy pracy przedstawicieli Grupy Azoty oraz naszych pracowników kierowanych przez pana Prorektora, Rafała Kurczaba. Wszystkim zaangażowanym w to, że dziś mogliśmy wraz z prezesami Grzegorzem Kądzielawskim i Zbigniewem Paprockim złożyć nasze podpisy pod umową serdecznie dziękuję – mówiła Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Dzięki nowej umowie będzie możliwe m.in.:

  • dalsze odbywania praktyk zawodowych oraz staży przez naszych studentów w Grupie Azoty,

  • wsparcie merytoryczne naszych studentów piszących prace dyplomowe związane z profilem działalności Grupy,

  • wzajemne zatrudnianie specjalistów,

  • wzajemny dostęp do infrastruktury badawczej,

  • realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów badawczo-rozwojowych,

  • bliższa współpraca z Uczelnią w ramach programu Ambasador Marki Grupa Azoty.

– Grupa Azoty w ostatnich latach wiele inwestuje w badania, rozwój i innowacje. To jeden z filarów naszej działalności i źródło przewag konkurencyjnych. Mamy w Tarnowie korporacyjne Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym pracujemy nad dywersyfikacją portfela produktowego czy technologiami, które wpierają naszą transformację w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu. W tym procesie swoją znaczącą rolę ma również współpraca z otoczeniem naukowym. Jestem pewien, że rozpoczęty nowy rozdział we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową przyniesie wymierne korzyści obu stronom – podkreślił dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Grupa Azoty S.A. w ramach współpracy zadeklarowała możliwość odbywania w spółce praktyk zawodowych oraz staży studenckich, a także koordynację i wsparcie merytoryczne realizowanych prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, związanych tematycznie z profilem działalności firmy. Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa będzie mogła liczyć na wsparcie aktywności studentów i konsultacji eksperckich. Do dyspozycji studentów mają zostać udostępnione laboratoria oraz aparatury do ćwiczeń specjalistycznych na poszczególnych Wydziałach i Centrach Grupy Azoty S.A.

– Grupa Azoty jest otwarta na współpracę z uczelniami wyższymi. Dzięki wspólnym wysiłkom będziemy kształcić specjalistów, którzy w przyszłości mogą zasilić kadry naszej firmy. W naszej umowie jest wiele zapisów, które mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości przełożymy na konkretne działania – powiedział Zbigniew Paprocki, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

Umowa jest bardzo szczegółowa i pól współpracy jest wiele, ale najważniejsze, że razem zadeklarowaliśmy chęć prowadzenia wspólnych prac zmierzających do osiągnięcia efektu synergii pomiędzy światem nauki i przemysłu, a w konsekwencji wypracowania rozwiązań mających duży potencjał naukowy i wdrożeniowy. Znając olbrzymie możliwości Grupy Azoty i naszej Uczelni jestem pewna, że efekty podpisanej dziś umowy przyniosą wiele korzyści nie tylko dla Grupy i PWSZ ale i dla całego regionu, dla polskiej gospodarki i dla polskiej nauki – przekonywała Rektor Kołpa.

Nad dopięciem szczegółów umowy pracowaliśmy wiele miesięcy. Dzięki zaangażowaniu wielu dyrektorów, kierowników i menedżerów ze strony Grupy oraz przedstawicieli Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Politechnicznego PWSZ uwzględniliśmy w niej najważniejsze dla obu stron zapisy, dające szanse na realną współpracę i bardzo wymierne korzyści. Cieszę się, że możemy otworzyć nowy rozdział w naszych relacjach – mówi jeden z inicjatorów podpisania umowy, dr hab. Rafał Kurczab, Prorektor PWSZ ds. Nauki i Rozwoju. To ważne, bo nie ma silnego Tarnowa bez Azotów i nie ma silnego Tarnowa bez PWSZ. Razem możemy zrobić coś dobrego dla całego subregionu – kończy Prorektor.

Wróć do góry