Biuro Karier, Projektów i Współpracy PWSZ w Tarnowie intensyfikuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym naszej uczelni. Współpraca ta oparta jest o kilka filarów. Jednym z nich są tzw. „wywiady pogłębione” przeprowadzane z pracodawcami i ekspertami w określonych branżach, które pomagają uczelni poznać i dostosowywać się do realiów rynku pracy. Seria tego typu badań potrwa przez cały październik.

– Badania fokusowe realizowane są w małych (8-10-osobowych) grupach, z udziałem specjalistów z określonych branż, którzy w sposób krytyczny i konstruktywny odnoszą się do zawartości programów kształcenia, wskazują jego mocne i słabe strony z punktu widzenia pracodawców i potrzeb rynku pracy, dyskutują o potencjalnych możliwościach modyfikacji tychże programów, aby uczynić je jak najbardziej dostosowanymi do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych – tłumaczy Lucyna Krzemińska, kierownik BKPiW PWSZ w Tarnowie.

Pierwsze badania fokusowe już się odbyły, kolejne zaplanowano na 13,14,27 i 28 października br. Obszary, które zostaną poddane badaniom są ważne dla m.in. humanistów (badania dla Filologii polskiej) oraz ekonomistów, specjalistów w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości oraz pracy socjalnej.

O szczegółach badań oraz ich efektach można dowiedzieć się odwiedzając stronę Biura Karier, Projektów i Współpracy, które jest inicjatorem i realizatorem tych przedsięwzięć.

Wróć do góry