W ubiegły czwartek (tj. 12.10.2021 r.)  Rektor PWSZ w Tarnowie dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej mgr Michał Wolak oraz Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek i Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk podpisali dokument dający ogromne możliwości współpracy między Uczelnią a Szkołą.

PWSZ w Tarnowie zobowiązała się umożliwić uczniom I LO w Dąbrowie Tarnowskiej uczestniczenie w konferencjach i sympozjach naukowych, a także imprezach adresowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych organizowanych przez Uczelnię. Szkoła będzie mogła także brać udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego MEDYK i Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii FIZJOSFERA.

Dzięki umowie o współpracy studenci i pracownicy Uczelni uzyskują możliwość m.in.  prowadzenia badań naukowych w bazie dydaktycznej I LO w Dąbrowie Tarnowskiej i udziału w spotkaniach okolicznościowych związanych z promocją Szkoły. Starostwo, jako organ prowadzący placówkę, zobowiązał się wspierać Szkołę w realizacji zadań określonych w porozumieniu.

Wróć do góry