Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie podnoszą swoje kompetencje w wielu obszarach dzięki pieniądzom pozyskiwanym z zewnątrz. Suma wydana na ten cel przekracza 700 tys. zł! Lwia część środków pochodzi z projektu Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie (niemal 657 tys. zł), kolejne z Inicjatywy dążenia do doskonałości (niemal 50 tys. zł).

Oferta szkoleń w ramach „Perspektyw” jest niezwykle szeroka i obejmuje m.in.:

To jednak nie wszystko. Nowe możliwości pojawiły się wraz z pozyskaniem środków w ramach Inicjatywy dążenia do doskonałości. Uczelnia planuje wydać niemal 50 tys. zł na szkolenia dla kadry nauczycieli-fizjoterapeutów oraz dla nauczycieli z kierunku pedagogika.

Warto dodać, że głównym celem projektu „Perspektywy” jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Na ten cel Uczelnia pozyskała ogromną kwotę niemal 6,2 mln zł.

Z programu rządowego Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości Uczelnia otrzymała „okrągły” milion. Dzięki temu możliwe będą m.in.: zakupy specjalistycznego oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego w procesie kształcenia, czy zorganizowanie szkoleń podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich.

Aby nie przegapić żadnej z możliwości warto sprawdzać aktualne propozycje na stronie Biura Karier, Projektów i Współpracy oraz na specjalnej stronie Projektu Perspektywy.