Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zainaugurowali dziś rok akademicki 20221/2022.

Po wysłuchaniu Gaudeamus Igitur Prezes UTW Stanisław Wiatr podziękował wszystkim wspierającym instytucjom za pomoc finansową i organizacyjną, w tym władzom i pracownikom PWSZ w Tarnowie. Zapowiedział również dalszą pracę na rzecz aktywizacji seniorów.

Podczas uroczystości głos zabrała JM Rektor PWSZ w Tarnowie dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, która wyraziła radość z faktu, że może przywitać słuchaczy UTW na kampusie PWSZ w Tarnowie po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Rektor wspomniała o wadze budowania i pielęgnowania więzi międzypokoleniowych.

PWSZ w Tarnowie nazywana jest „Uczelnią Mistrzów”. Zawsze gdy przed Wami staję, gdy uczestniczę w Waszych spotkaniach widzę, że jest tak również dzięki Wam. Słowo „mistrz” nie odnosi się bowiem tylko do medalistów imprez sportowych, ale także do nauczycieli, przewodników, mentorów, autorytetów. Wy posiadacie wszystkie cechy, aby takimi być dla Waszych młodszych kolegów – studentów naszej Uczelni – mówiła Rektor Małgorzata Kołpa.

Do obecnych w auli głównej Uczelni swoje słowa skierowali także Prezydent Miasta Tarnowa Roman Ciepiela oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jakub Kwaśny, w których zapewnili o wspieraniu inicjatyw pozwalających aktywnie przeżyć jesień życia.

Seniorzy podsumowali działania Uniwersytetu  w ubiegłym roku akademickim i  przedstawili plany na najbliższe miesciące. Na zakończenie spotkania Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni wygłosił wykład Olej CBD – lek czy suplement?

Wróć do góry