Szanowni Państwo,

dnia 15 października 2021 r. o godzinie 15.00, w sali 120 w budynku A,  odbędzie się spotkanie upamiętniające osobę Rektora naszej Uczelni prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego w piątą rocznicę Jego śmierci. W trakcie tego spotkania będzie miała miejsce prezentacja książki – Stanisław Komornicki (1949-2016). Biografia niezwykłego człowieka

Natomiast o godzinie 17.30 w Kościele Akademickim pw. św. Józefa przy ulicy Dwernickiego 1  zostanie odprawiona msza święta w intencji Rektora śp. prof. dra hab. Stanisława Komornickiego.

W związku z sytuacją epidemiczną bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w tym spotkaniu pocztą elektroniczną:   a_pachowicz@pwsztar.edu.pl

Dnia 19 października 2021 r. minie piąta rocznica śmierci drugiego w historii PWSZ w Tarnowie Rektora prof. dr. hab. Stanisława Komornickiego.

Profesor należał do grona osób, które współtworzyły w Tarnowie pierwszą państwową wyższą uczelnię i pełnił w niej najpierw funkcję prorektora, a potem rektora.

Prof. dr. hab. Stanisław Komornicki był specjalistą z zakresu chemii ciała stałego i elektroceramiki. Początkowo pracował  w Środowiskowym Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie w Akademii Górniczo-Hutniczej. W PWSZ w Tarnowie w Zakładzie Technologii Materiałów w Instytucie Politechnicznym, prowadził zajęcia z chemii ciała stałego i nauki o materiałach.

Profesor był człowiekiem o rozległych zainteresowaniach, wśród których szczególne miejsce zajmowało wioślarstwo, ale także literatura, historia, muzyka, sztuka.

Profesor Stanisław Komornicki pozostaje w naszej pamięci jako osoba o nieprzeciętnej kulturze osobistej, etosie pracy zawodowej i wyjątkowym szacunku dla drugiego człowieka.

Spotkanie poświęcone pamięci prof. dra hab. Stanisława Komornickiego Rektora PWSZ w Tarnowie  odbędzie się w dniu 15 października 2021 r. o godz.  15.00 w sali 120 A. Podczas  spotkania będzie miała miejsce prezentacja książki – Stanisław Komornicki (1949-2016). Biografia niezwykłego człowieka

Prof. Anna Pachowicz zapewnia, że książka jest próbą ukazania życia i działalności, chemika, nauczyciela akademickiego, profesora wyższych uczelni, dziekana, rektora, a równocześnie wioślarza, sędziego wioślarskiego, pasjonata muzyki i podróżnika. To próba uchwycenia niezatartych śladów, które pozostawił Profesor, uczony, przełożony. Analizując z perspektywy czasu Jego dokonania, zaangażowanie można stwierdzić, że był człowiekiem nieprzeciętnym. Chociaż posiadał wykształcenie z dziedziny nauk chemicznych, nigdy jednak nie poprzestał na zgłębianiu wiedzy tylko z tej jednej sfery, równolegle interesował się również szeroko pojętą humanistyką. Posiadał ponadprzeciętną wiedzę z zakresu literatury, sztuki, architektury oraz historii. W osobie Profesora umysł ścisły łączył się z duszą humanisty. Należał do rodziny Komornickich herbu Nałęcz, wyniósł z niej tradycyjne zasady i wartości, którymi kierował się przez całe swoje życie.

Natomiast w jednej z recenzji, autorstwa prof. dra hab. Grzegorza Ostasza, czytamy:

Praca prof. Anny Pachowicz przede wszystkim utrwala postać prof. Stanisława Komornickiego, ale też znacząco uzupełnia najnowsze dokonania nauki polskiej, dzieje środowiska akademickiego Krakowa i Tarnowa oraz jednej z dyscyplin sportowych. Wydaje się również oczywistym, że gotowa publikacja znajdzie szerokie grono odbiorców i to nie tylko pośród osób, które znały prof. Stanisława Komornickiego, jego współpracowników i studentów.

Książkę można nabyć na stronie internetowej Wydawnictwa DiG.

Wróć do góry