21 czerwca absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo zebrani w Auli im. Jana Szczepanika świętowali zdobycie tytułu zawodowego licencjata. W trakcie spotkania przyszłe pielęgniarki i przyszli pielęgniarze podsumowali czas intensywnej nauki przygotowujący do podejmowania niezwykle odpowiedzialnych i ważnych dla społeczeństwa obowiązków. Przed złożeniem przyrzeczenia rozdane zostały symbole czepka pielęgniarskiego, a na zakończenie absolwenci odśpiewali „Hymn pielęgniarek”.

W czasie uroczystego spotkania pogratulowano wszystkim absolwentom i wyróżniono osoby szczególnie zaangażowane w życie studenckie i naukowe. W tym gronie znalazły się:

Jolanta Armatys:

 • Junior Staff w Forum Gospodarczym 2022;
 • Zastępca Przewodniczącej SKN 360J w 2022 r., Przewodnicząca SKN 360J w 2023 r.;
 • czynny udział w I Konferencji Studenckich Kół Naukowych ,,1000+1 pomysłów na ratowanie zdrowia i życia pacjenta”;

Natalia Bogacz:

 • Junior Staff w Forum Gospodarczym 2022;
 • Zastępca Przewodniczącej SKN 360J w 2023 r.;
 • czynny udział w I Konferencji Studenckich Kół Naukowych ,,1000+1 pomysłów na ratowanie zdrowia i życia pacjenta”;

Weronika Dul:

 • Skarbnik SKN 360J w 2023 r.;

Weronika Gieniec:

 • Finalistka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy z zakresu badań fizykalnych i chorób cywilizacyjnych w 2023 r.;
 • 2 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy z zakresu badań fizykalnych i chorób cywilizacyjnych w 2023 r.;
 • aktywny udział w SKN Medyk oraz SKN 360J;

Justyna Janus:

 • czynny udział w II konferencji Ogólnopolskiej Studentów Uczelni Medycznych „Medyczne Targi Wiedzy 2022”;
 • Współautorka 3 artykułów opublikowanych w czasopismach medycznych o zasięgu międzynarodowym;
 • aktywny udział w SKN Medyk oraz SKN 360J;

Wiktoria Jawień:

 • Współautorka 2 artykułów opublikowanych w czasopismach medycznych o zasięgu międzynarodowym;
 • Czynny udział w Konferencji Studenckiej pt. „Pielęgniarstwo z perspektywy praktyki, nauki i edukacji” w Tarnobrzegu;
 • aktywny udział w SKN Medyk oraz SKN 360J;

Barbara Kania-Barys:

 • czynny udział w II i III Konferencji Ogólnopolskiej Studentów Uczelni Medycznych ,,Medyczne Targi Wiedzy 2022, 2023” organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM – współudział w przygotowaniu pracy pt. ,,Wpływ pandemii na rozwój otyłości”, współudział w przygotowaniu pracy pt. ,,Opieka pielęgniarska nad pacjentką po implantacji protezy dróg żółciowych”;
 • czynny udział w I Konferencji Naukowo- Szkoleniowej oraz Konferencji Studenckiej pt. ,,Pielęgniarstwo z perspektywy praktyki, nauki i edukacji” oraz wygłoszenie referatu pt. ,,Znajomość podstaw profilaktyki raka jądra przez młodych mężczyzn”, 2023 r.;
 • czynny udział w I Konferencji Studenckich Kół Naukowych ,,1000+1 pomysłów na ratowanie zdrowia i życia pacjenta”- prowadzenie i organizacja;
 • Współautorka 2 artykułów opublikowanych w czasopismach medycznych o zasięgu międzynarodowym;
 • aktywny udział w SKN Medyk oraz SKN 360J;

Nikoletta Kępowicz-Żydek:

 • Współautorka 2 artykułów opublikowanych w czasopismach medycznych o zasięgu międzynarodowym;
 • wyróżnienia za artykuł ,,Skuteczne metody ochrony przed zakażeniem Covid-19” w II Konferencji Ogólnopolskiej Studentów Uczelni Medycznych ,,Medyczne Targi Wiedzy 2022” w sesji ,,Pielęgniarstwo i położnictwo”;

Daria Kołton:

 • czynny udział w II Konferencji Ogólnopolskiej Studentów Uczelni Medycznych ,,Medyczne Targi wiedzy 2022, 2023” i przedstawienie pracy w formie wystąpienia ustnego pt. ,,Skuteczne metody ochrony przed zakażeniem Covid-19” i pt. ,,Opieka pielęgniarska nad pacjentką po implantacji protezy dróg żółciowych”;
 • czynny udział w I Konferencji Naukowo- Szkoleniowej oraz Konferencji Studenckiej pt. ,,Pielęgniarstwo z perspektywy praktyki, nauki i edukacji” oraz wygłoszenie referatu pt. ,,Znajomość podstaw profilaktyki raka jądra przez młodych mężczyzn”, 2023 r.;
 • czynny udział w I Konferencji Studenckich Kół Naukowych ,,1000 + 1 pomysłów na ratowanie zdrowia i życia pacjenta”;
 • Współautorka 2 artykułów opublikowanych w czasopismach medycznych o zasięgu międzynarodowym
 • otrzymanie wyróżnienia w II Konferencji Ogólnopolskiej Studentów Uczelni Medycznych ,,Medyczne Targi Wiedzy 2022” w sesji ,,Pielęgniarstwo i Położnictwo” za przedstawienie pracy w formie wystąpienia ustnego ,,Skuteczne Metody Ochrony przed zakażeniem Covid-19″;
 • aktywny udział w SKN Medyk oraz SKN 360J;

Karolina Pulnik:

 • Publikacja artykułu naukowego ,,Opinions on the impact of studying/working remotely on vision impairment and the use of eye hygiene principles”- „Wpływ nauki/pracy zdalnej na pogorszeniem wzroku”;
 • Udział w projekcie ,,Erasmus +” (praktyka 3-miesięczna za granicą);
 • aktywny udział w SKN Medyk oraz SKN 360J;

Magdalena Robak:

 • Queen Sylvia Nursing Award – finalistka, konkurs międzynarodowy;
 • II Olimpiada z zakresu badań fizykalnych i chorób cywilizacyjnych – drugi etap, konkurs ogólnopolski;

Karolina Sułkowska:

 • czynny udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Społeczeństwo XXI wieku w badaniach studenckich. Referat „Wpływ pandemii Covid-19 na zaufanie i postrzeganie zawodu pielęgniarki przez społeczeństwo”;

Magdalena Sowa:

 • Publikacja artykułu naukowego ,,Opinions on the impact of studying/working remotely on vision impairment and the use of eye hygiene principles”- „Wpływ nauki/pracy zdalnej na pogorszeniem wzroku”;
 • Udział w projekcie ,,Erasmus +” (praktyka 3-miesięczna za granicą);
 • Działalność w SKN 360J (od 2022) oraz SKN Medyk (od 2020).
Wróć do góry