W ostatni weekend września Instytut Politechniczny gościł uczniów z dwóch małopolskich szkół, które uczestniczą w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, Poddziałanie 10.2.3 RPO WM 2014-2020.
W piątek 28. września uczniowie z  Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie i Technikum Elektrycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku mieli możliwość obserwacji wielu eksperymentów, pokazów, czy wzięcia udziału w wykładach i innych zajęciach – wszystko to w ramach odbywającej się w tym dniu Małopolskiej Nocy Naukowców. W sobotę i w niedzielę uczestniczyli w naukowych warsztatach weekendowych, których celem było zapoznanie uczniów z szeroko pojętą elektroniką praktyczną. W sobotę zaprojektowali obwód drukowany (PCB) w programie Eaglu, dokonali symulacji jego działania, a w niedzielę wykonali projekt płytki PCB, oraz lutowali elementy elektroniczne na płytce . Następnie dokonali uruchomienia układu oraz przeprowadzili testy i pomiary. Warsztaty były też dobrą okazją do nauki czy doskonalenia umiejętności lutowania. Każdy uczeń pracował indywidualnie nad własnym projektem na każdym etapie począwszy od projektowania, symulacji, montażu, lutowania, po uruchomienie, testy i pomiary. Gotowy, zmontowany, uruchomiony i działający układ uczestnicy zabrali ze sobą do domu. Zajęcia prowadzili nauczyciele akademiccy Instytutu Politechnicznego PWSZ w Tarnowie. Wszystkim uczniom wręczono certyfikaty uczestnictwa, a najlepszym – dodatkowo drobne upominki.
Naukowe warsztaty (w wydaniu weekendowym i tygodniowym-letnim) są jedną z form wsparcia uczestników projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Młodzież może także korzystać z zajęć on-line, które rozpoczynają się już 2 października br. W drugim roku realizacji Projektu zajęcia on-line przyjęły formę bardziej praktyczną. Podczas zajęć uczniowie będą poznawać popularną platformę Arduino ucząc się programowania oraz nabędą umiejętność programowania sterowników PLC na przykładzie LOGO! Siemens. To bardzo praktyczne umiejętności, których znajomość wymaga rynek pracy. Jak pokazuje Barometr zawodów elektrycy są w grupie zawodów deficytowych w Małopolsce.

 

Wróć do góry