Zapraszamy studentów PWSZ w Tarnowie do udziału w dodatkowych, nieodpłatnych zajęciach z zawodowego języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów stacjonarnych – licencjackich i inżynierskich.

Zajęcia zawodowego języka obcego (np. język obcy dla pracowników branży IT, turystycznej, ochrony środowiska, pielęgniarek, itp.) obejmują 60 godzin: po 30 godz. w semestrach 5 i 6 lub 60 godz. w przypadku studentów uczęszczających na zajęcia w ramach 7. semestru.

Zajęcia odbywać się będą w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach. Program dostosowany zostanie do potrzeb studentów, koncentrując się na zagadnieniach i słownictwie dotyczących różnych grup zawodowych, zgodnie z kierunkiem studiów, tak aby przez wzrost kompetencji językowych zwiększyć szanse absolwentów na rynku pracy.

Wszyscy studenci, po ukończeniu zajęć, otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie języka obcego zawodowego wydany przez PWSZ w Tarnowie.

Istnieje możliwość zamieszczenia informacji o zajęciach w suplemencie. Ponadto, studenci z najlepszymi wynikami na zakończenie przystąpią do egzaminu zewnętrznego, skoncentrowanego wokół słownictwa dotyczącego różnych grup zawodowych, nadającego międzynarodowy certyfikat.

Zapisów będzie można dokonywać wypełniając formularz rekrutacyjny on-line znajdujący się na stronie projektu lub osobiście składając uzupełniony formularz rekrutacyjny w BKPiW, budynek C, pokój 300b. Rekrutacja odbędzie się w dniach od 1 do 22 października. Szczegóły znajdują się w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej.  Rekrutacja dotyczy studentów: semestru 5 – Instytut Humanistyczny, Instytut Ochrony Zdrowia, Instytut Administracyjno-Ekonomiczny, Instytut Matematyczno-Przyrodniczy oraz semestru 7 – Instytut Politechniczny, Instytut Sztuki. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje mejlowe pod adresem perspektywy_kursy@pwsztar.edu.pl.

Tytuł projektu:

Perspektywy Współpraca Synergia Zarządzanie w Tarnowie
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Wartość projektu: 6 196 784 zł|
Wartość dofinansowania : 6 010 880,46 zł
Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.03.2022

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z III Osi priorytetowej: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wróć do góry