Uczelniana Komisja Wyborcza w Komunikacie nr 5 z dnia 9 marca 2015 r. ogłosiła alfabetyczną listę kandydatów na Rektora PWSZ w Tarnowie na kadencję w latach 2015 – 2019:

1. Prof. dr hab. Marian Kozaczka
2. Dr hab. inż. Jadwiga Laska
3. Dr hab. Michał Nawrocki
4. Dr hab. Wacław Rapak

Autoprezentacje kandydatów dostępne są w ogłoszeniu dotyczącym Komunikatu nr 5 na stronach Biuletynu Informacji Publicznej PWSZ w Tarnowie.

Komunikat nr 5 Uczelnianej Komisji Wyborczej >>>

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje w Komunikacie nr 7, iż spotkanie społeczności Uczelni z kandydatami na Rektora PWSZ w Tarnowie odbędzie się w dniu 24 marca 2015 roku o godz. 12.00 w sali 017C (Aula, budynek CNT).

Komisja informuje, że pytania do kandydatów na Rektora PWSZ w Tarnowie będą mogły być kierowane w dniu przedmiotowego spotkania zarówno ustnie, jak i na piśmie za pośrednictwem członków Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Tarnowie.

Komunikat nr 7 Uczelnianej Komisji Wyborczej >>>

Uczelniana Komisja Wyborcza Komunikatem nr 6 ogłosiła również listę kandydatów na członków Kolegium Elektorów PWSZ w Tarnowie w poszczególnych grupach pracowników oraz w grupie studentów.

Komunikat nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej >>>

Zasady dokonywania wyboru członków Kolegium Elektorów dostępne są w Komunikacie rn 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Komunikat nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej >>>

budynek a lores 900px

Wróć do góry