Studenci działający w Studenckim Kole Naukowym „LEX” podczas finału konkursu „Tu jest mój dom”, 15 czerwca, przedstawili możliwości zmian w Tarnowie, które pozwolą zatrzymać exodus młodzieży i młodych dorosłych z miasta do większych ośrodków miejskich takich, jak Kraków czy Rzeszów.

Podczas wydarzenia Rada Uczelniana Samorządu Studentów Akademii Tarnowskiej, reprezentowana przez Przewodniczącego Krystiana Niziołka, podpisała porozumienie z Młodzieżową Radą Miejską. Gośćmi finału byli Przewodniczący Młodzieżowej Rady Tomasz Kowalski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Jakub Kwaśny, który zasiadł w jury konkursu.

Studenci biorący udział w konkursie sprawdzili za pomocą narzędzi ankietowych, czy, tak jak się powszechnie uważa, Tarnów nie jest atrakcyjnym miejscem do życia dla młodych ludzi. Respondentami byli głównie maturzyści stojący przed poważnymi wyborami życiami, w tym tego dotyczącego miejsca studiowania. Wyniki badań wskazują, że absolwenci szkół średnich uważają Tarnów za dobre miejsce do osiedlenia się na starość, ale nie najlepsze do realizowania przez nich najbliższych planów.

Trzy grupy projektowe przedstawiły trzy uzupełniające się wizje kierunków zmian dobrych dla Tarnowa. Pierwsza skupiła się głównie na tworzeniu miejsc przeznaczonych do odpoczynku – zwiększenia terenów zielonych czy liczby parków – oraz tanich mieszkań na wynajem. Druga grupa studentów poprawy sytuacji upatrywała w ściąganiu inwestorów, którzy zapewnią dużo dobrze płatnych miejsc pracy. Ostatni zaprezentowany plan przewidywał wykorzystanie ogromnego potencjału turystycznego miasta, zwiększenie liczby organizowanych przez miasto wydarzeń dla mieszkańców i przyjezdnych oraz poprawę systemu komunikacji miejskiej.

Studenci podkreślali również, jak dużą rolę dla atrakcyjności miasta pełni Akademia Tarnowska. Uczelnia jest nie tylko miejscem umożlwiającym m.in. mieszkańcom powiatu tarnowskiego kształcenie na wysokim poziomie, ale również ciągle rozwijaną i doskonaloną instytucją animującą życie naukowe, społeczne, kulturalne i sportowe, czego tylko jednym z licznych przykładów jest spotkanie kończące konkurs „Tu jest mój dom”.

Konkurs jest częścią projektu „Myśl globalnie, działaj lokalnie! Włączanie studentów do aktywności samorządowej” realizowanego w ramach grantu „Aktywizacja Młodzieży w Samorządach w woj. śląskim i małopolskim”.

Wróć do góry