Z poczuciem głębokiego smutku zawiadamiamy, że 15 czerwca 2023 roku zmarł Ksiądz Prof. dr hab. Michał Drożdż, nauczyciel akademicki w Katedrze Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego Akademii Tarnowskiej. Ostatnie pożegnanie Księdza Profesora odbędzie się w środę, 21 czerwca w Żeleźnikowej Wielkiej, początek mszy św. o godz. 12.

W latach 1999-2021 Ksiądz Prof. dr hab. Michał Drożdż pracował w tarnowskiej Uczelni, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem ze studentami kierunku filologia polska i współpracownikami z Katedry Filologii Polskiej, prowadził wykłady i ćwiczenia, opracował programy specjalności: edukacja medialna i dziennikarska, komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz, komunikowanie wizerunkowe – promocja, reklama i public relations.

W osobie Księdza Profesora żegnamy wybitnego medioznawcę, teologa, filozofa, erudytę, którego mądrość, badawcza dociekliwość i odpowiedzialność za słowo odzwierciedliły się w licznych publikacjach z zakresu filozofii nauki, filozofii mediów, teorii mediów i etyki mediów. Żegnamy dobrego i mądrego Człowieka, który był i jest dla nas wzorem naukowca i prawdziwego humanisty.

Bliskim Księdza Profesora
wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor, Senat,
oraz Społeczność Akademicka
Akademii Tarnowskiej

fot. Archiwum Diecezji Tarnowskiej

Wróć do góry