Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zawarła porozumienie o współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz tarnowskim przedsiębiorstwem CERTECH. Sygnatariusze zobowiązali się w nim do podjęcia wspólnych działań w zakresie badań, wymiany doświadczeń i wspólnego aplikowania o fundusze zewnętrzne.

– Wszystkie strony podpisanego wczoraj porozumienia są zgodne co do tego, że istnieje realna potrzeba współpracy badawczo-rozwojowej w zakresie wymiany myśli naukowej, technicznej i technologicznej – wyjaśnia prof. dr hab. inż Jadwiga Laska, Rektor PWSZ.

Zgodnie z zapisami porozumienia, PWSZ, UJ i CERTECH zobowiązały się m.in. do:

  • wspierania merytorycznego prowadzonych działań,
  • udostępniania zaplecza badawczego,
  • sporządzania ekspertyz i wykonywania zleconych prac,
  • wymiany doświadczeń
  • podejmowania wspólnych przedsięwzięć w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne z zakresu badawczo-rozwojowego i wdrożeniowo-inwestycyjnego

Porozumienie podpisali: Rektor PWSZ, prof. dr hab. inż Jadwiga Laska, Dziekan Wydziału Chemii UJ, prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski oraz Jerzy Motyka, Prezes przedsiębiorstwa CERTECH.

Umowa została zawarta na trzy lata z opcją automatycznego przedłużenia.

 

 

Wróć do góry