Do środy, 20 listopada potrwa rejestracja kandydatów na członków Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. W zależności od Komitetu, kadencje kończą się w szerokim przedziale czasu, to jest od listopada 2019 r. do maja 2020 r. Mimo to, PAN zdecydował o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów do wszystkich komitetów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30 tysięcy naukowców. Dodajmy, że aktualnie członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej jest Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia PWSZ w Tarnowie, dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. PWSZ.

Prawo do udziału w wyborach mają samodzielni pracownicy naukowi z tytułami: dr hab., prof. dr hab., dr hab. inż., prof. dr hab. inż.

Do udziału w wyborach wymagana jest rejestracja w systemie wyborczym, można to zrobić poprzez stronę wyborykomitety.pan.pl. Co ważne, system wyborczy po rejestracji kandydata, pozwala na wybór opcji „chcę kandydować” lub „nie chcę kandydować”.

Rejestracja ruszy we wtorek, 12 listopada i potrwa do 20 listopada. Potem, w dniach 22 listopada-12 grudnia odbędzie się weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN.

Same wybory, przeprowadzone zostaną drogą elektroniczną w dniach 16-20 grudnia. Na styczeń 2020 roku zaplanowano wybory uzupełniające.

HARMONOGRAM WYBORÓW CZŁONKÓW KOMITETÓW NAUKOWYCH PAN

  • 7-8.11.2019 – ogłoszenie wyborów
  • 12-20.11.2019 – rejestracja kandydatów w systemie wyborczym
  • 22.11-4.12. 2019 – weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające w komitetach PAN
  • 5-6.12.2019 – weryfikacja zgłoszeń przez komisje działające przy wydziałach PAN
  • 9-11.12.2019 – weryfikacja zgłoszeń w systemie wyborczym
  • 16-20.12.2019 – wybory
  • 06-15.01.2020 – wybory uzupełniające

W razie dodatkowych pytań prosimy kontakt z panią Magdaleną Stępień, nr tel. 22 182 60 05.

Wszystkich uprawnionych zachęcamy do udziału w głosowaniu.

Wróć do góry