W październiku 2019 roku pracownik Katedry Ochrony Środowiska – dr Mariusz Klich otrzymał postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenie państwowe: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

Poniżej przedstawiamy skrót wniosku o odznaczenie z jakim wystąpiła PWSZ w Tarnowie:

Dr Mariusz Klich jest absolwentem kierunku biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który ukończył uzyskując stopień magistra w 1998 roku. W roku 2002 uzyskał doktorat z zakresu zootechniki na Akademii Rolniczej  w Poznaniu. Pracuje zawodowo od roku 1998, zawsze w instytucjach związanych z ochroną środowiska. W latach 2001-2007 był adiunktem w Zakładzie Biologii Wód Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest pracownikiem PWSZ w Tarnowie od roku 2004. W latach 2004-2007 pracował jako wykładowca, od roku 2007 do chwili obecnej jako starszy wykładowca i adiunkt. Od roku 2010 do 2018 pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zakładu Ochrony Środowiska, a od 01.10.2018r funkcję Kierownika. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz od roku 2010 pełni funkcję opiekuna uczelnianego Koła Naukowego Przyrodników. Jest elektorem PWSZ w Tarnowie, członkiem komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz członkiem komisji rekrutacyjnej Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego.

Prowadzi zajęcia z wielu przedmiotów, jego zdaniem najważniejsze spośród nich to zoologia, ekologia, obszary Natura 2000, nadzór przyrodniczy nad inwestycjami, wstęp do rekultywacji i kompensacji przyrodniczych, monitoring i ochrona roślin i zwierząt, ekologia i ewolucja człowieka i inne.

Jest autorem i współautorem ponad 60 prac naukowych i monografii. Praktyk autor 120 inwentaryzacji przyrodniczych, ekspertyz środowiskowych, opinii i innych prac wdrożeniowych. Rokrocznie uczestniczy w organizowaniu prac uczelnianego koła przyrodników, czego efektem jest 20 recenzowanych publikacji naukowych i popularnonaukowych, których autorami byli studenci kierunku ochrona środowiska.

Pan dr Mariusz Klich wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonuje obowiązki wynikające z pracy zawodowej i stanowić może pod tym względem wzór dla wszystkich pracowników Uczelni. Cechuje się również bardzo dobrymi relacjami ze studentami.

Zainteresowania badawcze dr Mariusza Klicha to ekologia, zoologia, ochrona przyrody, ichtiologia, herpetologia, monitoring przyrodniczy, ocena stanu ekologicznego środowiska. Zajmuje się również fotografią przyrodniczą.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Wróć do góry