Piątek 4 grudnia 2015 r. prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek, Liczby zespolone – geneza, własności i zastosowania.


O
graniczając się w rozpatrywaniu rozmaitych zagadnień do zbioru liczb rzeczywistych napotykamy pewne ograniczenia i problemy. Część z nich zniknie lub może zostać wyjaśnionych jeśli dopuści się posługiwanie szerszym zbiorem liczb – zwanych liczbami zespolonymi. Na wykładzie przedstawiona zostanie konstrukcja liczb zespolonych, ich własności oraz niektóre (czasem spektakularne) zastosowania.

116

Wróć do góry