Piątek 6 listopada 2015 r.  dr Jerzy Szczepański, Modelowanie zdarzeń ekstremalnych.

 
Natura płata nam figle i doświadczamy zjawisk, które nie występują przeciętnie, np. ekstremalnie wysokie temperatury w lecie, wyjątkowo wysokie fale powodziowe, czy gwałtowne huraganowe wiatry. Opowiemy dlaczego prognozowanie takich zjawisk ekstremalnych jest wyjątkowo trudne i przedstawimy pewne modele matematyczne, za pomocą których szacuje się ekstremalne wartości i częstość ich występowania.

Wróć do góry